Paano Malalaman Kung Buntis Sa Pamamagitan Ng Tiyan: Isang Komprehensibong Gabay

 

Paano Malalaman Kung Buntis Sa Pamamagitan Ng Tiyan: Isang Komprehensibong Gabay

https://images.unsplash.com/photo-1480699867615-365b131372d5?auto=format&fit=crop&q=80&w=3869&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

Source

Ang pagiging buntis ay isang mahalagang yugto sa buhay ng isang babae. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga senyales at sintomas ng pagbubuntis na maaaring makita o madama sa tiyan, at paano malalaman kung buntis sa pamamagitan nito.

Tiyan ng Buntis

Ang tiyan ng buntis na babae ay madaling mapansin. Ngunit hindi lahat ng itsura at hugis nito ay magkakapareho. Pero may mga senyales para malaman kung buntis ang isang babae.

Sa unang linggo ng first trimester, hindi agad kapansin-pansin ang laki ng tiyan.

Sa ibang pagkakataon, maaari itong lumaki sa loob lamang ng unang 2 hanggang 3 buwan ng pagbubuntis. Ang bloating o pamamaga ng tiyan ay isa rin sa mga normal na sintomas ng mga babaeng buntis.

Paano Malalaman Na Buntis Sa Pamamagitan Ng Tiyan?

May iba’t ibang sintomas na maaaring magpahiwatig ng pagbubuntis:

 • Nausea o Morning Sickness: Karaniwang nangyayari ito sa loob ng 2 hanggang 8 linggo pagkatapos ng paglilihi.

 • Abdominal Cramps: Maaaring maranasan ang cramping sa tiyan dahil sa pag-unat at paglaki ng matris.

 • Constipation: Ang pagbabago sa hormonal levels ay maaaring maging sanhi ng constipation.

 • Heartburn, Indigestion, o Acid Reflux: Ang hormone na progesterone ay maaaring magdulot ng heartburn at acid reflux.

 • Bloating at Gas: Ang pagbabago sa hormonal levels ay maaaring magdulot ng bloating at gas.

Ang mga sintomas ng pagbubuntis na ito ay normal, at hindi dapat katakutan.

https://images.unsplash.com/photo-1536213712468-eaae5b7a6d51?auto=format&fit=crop&q=80&w=3870&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

Source]

Paano Malalaman Kung Buntis Kahit Hindi Gumagamit Ng Pregnancy Test

Ayon kay Ob/Gyn Stacie Jhaveri, MD, may mga senyales at sintomas na maaaring magpahiwatig ng pagbubuntis:

 • Pagkawala ng pagreregla

 • Pagduduwal at pagsusuka

 • Panlambot ng dibdib o mga suso

 • Mas madalas na pag-ihi

 • Pagkakaroon ng matinding pagod

Para sa mga buntis, mainam pa rin talagang kumunsulta sa doktor para maniguradong buntis.

https://images.unsplash.com/photo-1528218635780-5952720c9729?auto=format&fit=crop&q=80&w=3000&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

Source

Ilang Araw Paano Malalaman Kung Buntis

Ang mga home pregnancy tests ay naghahanap ng hormone na human chorionic gonadotrophin (hCG) sa ihi. Ang pinaka-maaasahang resulta ay magsisimula sa araw ng napalampas na regla.

Sa kabuuan, ang pagbubuntis ay isang kahanga-hangang yugto sa buhay ng bawat babae. Ang pagkilala sa mga sintomas at senyales ng pagbubuntis ay mahalaga upang mabigyan ng tamang pag-aalaga at suporta ang bawat ina.

Kailan Pwede Gumamit ng Pregnancy Test (PT)?

AngPT ay ginagamit upang malaman kung ang isang babae ay buntis. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pag-detect sa antas ng hormone na tinatawag na human chorionic gonadotropin (hCG) sa ihi ng isang babae.

Ang hCG ay tinatawag ding “pregnancy hormone” dahil ito ay namumuo sa katawan kapag ang fertilized egg ay nakakabit sa lining ng matris, na nangyayari ilang araw pagkatapos ng fertilization.

1. Pagkatapos ng Expected Date ng Menstruation (EDM)

Ang pinaka-tumpak na oras upang gumamit ng PT ay pagkatapos ma-miss ang iyong inaasahang petsa ng menstruation.

Kung regular ang iyong menstrual cycle, maaari kang mag-test sa unang araw na hindi ka nagkaroon ng regla.

2. Hindi Bababa sa 10-14 na Araw Pagkatapos Makipagtalik

Kung hindi regular ang iyong cycle o hindi mo alam kung kailan ang iyong susunod na regla, inirerekomenda na maghintay ng hindi bababa sa 10 hanggang 14 na araw.

3. Sa Umaga

Ang ihi sa umaga ay karaniwang mas concentrated, kaya mas mataas ang tsansa na madetect ang hCG kung ikaw ay buntis.

https://images.unsplash.com/photo-1581952975622-829bd65f58c0?auto=format&fit=crop&q=80&w=3870&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

Source

4. Kung Nagkaroon ng Light Spotting

Ang ilang mga babae ay nakakaranas ng tinatawag na “implantation bleeding,” na maaaring magmukhang isang mahinang regla. Kung ikaw ay nakaranas nito, maaari kang maghintay ng ilang araw at pagkatapos ay gumamit ng PT.

5. Kung Hindi Sigurado

Kung ikaw ay hindi sigurado kung kailan dapat gumamit ng test, sundin ang mga tagubilin sa pakete ng PT o kumonsulta sa iyong doktor.

Tandaan na ang mga resulta ng PT ay mas tumpak kung susundan mo nang maayos ang mga tagubilin sa pakete.

Kung negatibo ang resulta ng iyong test pero ikaw ay patuloy na hindi nagkakaroon ng regla o mayroon kang iba pang sintomas ng pagbubuntis, maaari kang mag-test ulit pagkatapos ng ilang araw o kumonsulta sa iyong doktor.

Result ng Pregnancy Test

Ang paggamit ng home PT ay isa sa mga pinaka-karaniwang paraan upang malaman kung ang isang babae ay buntis.

Ang mga resulta ng karamihan sa mga pregnancy tests ay madaling intindihin. Narito ang mga karaniwang paraan kung paano malalaman ang resulta:

1. Positive (+) o Negative (-) Sign

Ang ilang tests ay nagpapakita ng positibo (+) o negatibo (-) na sign upang ipakita ang resulta. Kung lumitaw ang positibo (+) na sign, ibig sabihin ay buntis ka. Kung negatibo (-) ang lumitaw, hindi ka buntis.

2. Dalawang Guhit para sa Positibo at Isang Guhit para sa Negatibo

Sa ilang tests, ang paglitaw ng dalawang guhit (kahit na ang isa ay malabo) ay nangangahulugang positibo o buntis, samantalang ang isang guhit lamang ay nangangahulugang negatibo o hindi buntis.

https://images.unsplash.com/photo-1556982971-7da0c36e9042?auto=format&fit=crop&q=80&w=3870&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

Source

3. Digital Display

Ang ilang mas modernong tests ay may digital display na nagpapakita ng salitang “Pregnant” o “Not Pregnant.”

4. Kulay o Shade ng Guhit

May ilang tests na gumagamit ng kulay upang ipakita ang resulta. Halimbawa, ang paglitaw ng asul o pulang guhit (depende sa brand ng test) ay maaaring nangangahulugan ng positibong resulta.

5. Control Line

Halos lahat ng pregnancy tests ay may “control” line na magpapakita kung gumagana nang maayos ang test. Kung hindi lumitaw ang control line, maaaring sira o hindi wasto ang paggamit ng test, at kailangan mong gumamit ng bago.

Tandaan ang sumusunod:

Timing

Sundin ang oras na inirekomenda sa tagubilin bago tingnan ang resulta.

Faint Line

Kung may lumitaw na malabong guhit sa “positive” area, maaari itong nangangahulugan na buntis ka. Kahit malabo ang guhit, maaaring ito ay dahil sa mababang antas ng hCG sa iyong ihi.

Retesting

Kung negatibo ang resulta pero wala ka pa ring regla pagkatapos ng ilang araw, maaari kang mag-test ulit. Ang antas ng hCG sa katawan ay tumaas habang tumatagal ang pagbubuntis, kaya mas mataas ang tsansa na makakuha ng positibong resulta sa susunod na pag-test.

https://images.unsplash.com/photo-1591002680506-8aa78346c040?auto=format&fit=crop&q=80&w=3870&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

Source

Ano Ang Mga Dapat Gawin Kapag Nalaman Na Ikaw Ay Buntis?

Kapag nalaman mong ikaw ay buntis, mahalagang sundin ang mga sumusunod na hakbang para sa iyong kalusugan at ng iyong magiging anak:

1. Kumonsulta sa Doktor o Midwife – Agad na magpatingin sa doktor para magsagawa ng prenatal check-up at malaman ang mga dapat gawin habang ikaw ay buntis.

2. Prenatal Vitamins – Mahalaga ang pag-inom ng prenatal vitamins na may folic acid para sa pag-unlad ng neural tube ng bata at para maiwasan ang mga birth defects.

3. Balanseng Diyeta – Kumain ng masustansya na mga pagkain na mayaman sa iron, calcium, protein, at iba pang mahahalagang bitamina at mineral. Limitahan ang pagkonsumo ng mga pagkaing mataas sa asukal at taba.

4. Iwasan ang Bisyo – Iwasan ang pag-inom ng alak, paninigarilyo, at paggamit ng ipinagbabawal na gamot dahil maaari itong magdulot ng panganib sa iyong sanggol.

5. Regular na Ehersisyo – Mag-ehersisyo nang regular pero tandaan na may mga ehersisyo na hindi angkop sa mga buntis.

6. Iwasan ang Stress – Ang sobrang stress ay maaaring hindi maganda para sa iyo at sa iyong baby.

7. Magpabakuna – Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga kailangang bakuna para sa proteksyon mo at ng iyong anak.

8. Pag-iwas sa Mapanganib na Gawain – Huwag gumawa ng mga mapanganib na gawain tulad ng pag-akyat sa mataas na lugar, pagbubuhat ng mabigat, at pag-expose sa mga kemikal.

https://images.unsplash.com/photo-1552196563-55cd4e45efb3?auto=format&fit=crop&q=80&w=3852&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

Source

Ang pag-aalaga sa iyong kalusugan at pakikipag-ugnayan sa iyong healthcare provider ay mahalaga para sa isang ligtas at malusog na pagbubuntis.

Ang Importansya ng Pag-aalaga sa Sarili Habang Buntis

Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, pag-iwas sa masasamang bisyo, at regular na pagkonsulta sa doktor, napoprotektahan ang sanggol laban sa mga posibleng komplikasyon at sakit.

Hindi lamang pisikal na kalusugan ang dapat bigyang pansin kundi pati na rin ang emosyonal na kalagayan ng ina; ang pagkakaroon ng matatag na suportang emosyonal at sapat na pahinga ay mahalaga upang maiwasan ang stress na maaaring magdulot ng mga problema tulad ng postpartum depression.

Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mga proseso ng pagbubuntis at pag-aalaga ng sanggol ay nagpapalakas ng kumpiyansa ng isang ina sa kanyang paglalakbay sa pagiging magulang. Ang self-care ay isang proseso na hindi lamang para sa ikabubuti ng ngayon kundi para na rin sa paghahanda sa mga darating na panahon, kasama na ang pagbuo ng isang malusog na relasyon sa pagitan ng ina at anak mula pa sa sinapupunan.

https://images.unsplash.com/photo-1513221191397-544071c48f2c?auto=format&fit=crop&q=80&w=3870&ixlib=rb-4.0.3&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8fA%3D%3D

Source

Pagtatapos

Maraming maligtas na paraan para malalaman kung buntis ka. Ang pagbubuntis ay panahon ng paghahanda hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa emosyonal at mental na kalagayan pagdating ng isang sanggol.

Ang kalusugan ng ina at ng sanggol ay magkaugnay, kaya ang responsableng pag-aalaga sa sarili at regular na pagkonsulta sa mga health care professionals ay susi para sa isang malusog na pagbubuntis at panganganak.

Sa huli, ang bawat desisyon at hakbang na ginagawa ng isang inang nagdadalang-tao ay may malalim na epekto hindi lamang sa kanyang sariling kapakanan kundi pati na rin sa kabuoang kalusugan at kinabukasan ng kanyang anak.


Disclaimer: The information on this site is not intended or implied to be a substitute for professional medical advice, diagnosis or treatment. All content, including text, graphics, images and information, contained on or available through this website is for general information purposes only.

Please see a medical professional if you need help with depression, illness, or have any concerns whatsoever. WE DO NOT OFFER MEDICAL ADVICE, COURSE OF TREATMENT, DIAGNOSIS OR ANY OTHER OPINION on your conditions or treatment options.

SERVICES OR PRODUCTS THAT YOU OBTAIN THROUGH THIS WEBSITE are for information purposes only and not offered as medical or psychological advice, guidance or treatment.

We also use some affiliate links in this blog to help support continuous production of wholesome parenting content such as this. 🙂 Feel free to use them to show your support.

Kathy Urbanski

106 thoughts on “Paano Malalaman Kung Buntis Sa Pamamagitan Ng Tiyan: Isang Komprehensibong Gabay”

 1. Sobrang sakit po ng dede ko parang namamaga na parang nabugbog, Yung nipples kopo at may kirut din kung minsan makati talaga. palagi pong mabigat ang katawan ko lalo na pag umaga parang antok na antok po ako. Parang lagi po akong pagod at delayed napo ako ng 11days. Possible po ba na buntis nako? Tagal ko napong naghihintay 🙏

 2. Hello po! Hindi ko po alam kung preggy ako. kase po after po namin magsex nung Sept. 25 nagkaroon naman po ako nung Oct. 5 and normal naman po sya. pero po ngayon, nakakaramdam po ako ng pag init ng aking katawan na feeling ko lalagnatin ako, palaging masakit ang ulo at ang tiyan. ano po kaya?

  1. Preggy to Mommy

   Please consult your obgyn or take a pregnancy test para sigurado. Malay niyo po baka may sakit kayo hindi pala buntis.

   1. Hello po.
    Im an irregular po
    Last july 25 po nakipagtalik po ako then kinabukasan nagkaregla po ako 3-5days po. August until now po di pa po ako nireregla ulit. Naka 3x na po akong PT lahat po negative naman.
    Posible po bang may pcos ako?
    Thanks po.

    1. Posible po. It’s better to get a pap smear test po just to make sure. PCOS can get worse po kasi which can lead to infertility.

 3. Last menstruation ko oct 27 may napapapnsin n po ako sa suso medyo lumalaki siya and parang mabigat hindi pa nmn po ako delayed

 4. November 13 po ang first na sex namin ng boyfriend ko, pero saglitan lang po hindi naman tumatagal pag nag sesex kami, possible poba na mabuntis po ako???

  1. Kapag po nakacondom kayo or birth control pill, most probably hindi. Pero kapag po hindi kayo gummamit nung dalawa, posible po.

    1. Preggy to Mommy

     Nagkakamali din po ang pregnancy test. Hindi po talaga maiiwasan na minsa ay hindi accurate ang results. Kaya mainam na magpacheck up sa obgyn para makasiguro.

     1. Hy po ask ko lng po kung Normal lng po kaya sa Isang babae nag sumakit Ang puson at balakang pati po Yung suso pero more than 10day na po Ako hnd dinadat Nan nag PT po Ako noong 6 days plang po Ako Diley pero negative po Ang lumabas

     2. Kung nararamdaman niyo pa rin po ang pananakit ng puson at balakang, magpatingin na po kayo sa doktor. O magPT po kayo ulit.

     3. Hello po ask ko lang po nung sep 15 po last menstruation ko at may nangyari po saamin ng asawa ko nung sept 20 po medyo matagal tagal po yung pag tatalik namin after nun po may nangyari ulit saamin nung 21 then wala po kaming proteksyon pero hindi naman po niya pinuputok sa loob matapos po yung sumasakit yung puson ko ng ilang araw at nilalabasan ako ng puti at sobrang sakit po talaga mg puson ko medyo nakakaramdam narin ako ng pag susuka then after nung 26 nahihilo nako at nilalagnat sobra yung pananakit ng ulo ko at nilalagnat ako dali konarin po mapagod at wala masyado akong lakas after naman neto likod ko naman po yung sumasakit at balakang ko minsan sumasabay po sa pagkahilo ko at ngayong gabi po bigla sumasakit ang nipple ko at mataas parin ang body temperature ko, may possible pobang buntis ako?

 5. Almost 5 months na akong delayed ..possible bang may PCOS ako?
  First sex Namin is Nov 28,2021
  Ilang weeks po bago mag take Ng pt?

 6. 1week n po akong delayed ..nag take naman po ako ng pt negative naman po .. Possible pa din po bang buntis ako? Ty

 7. tanong ko lang pi ang LMP kopo kasi is nung march19 to 23 tas di po ako dinatnan ngayun april hanggang ngayun po nagpt po ako nung april27 and 28 nagpositive po sa pt sobrang linaw po agad maari po kaya nakabuo napo kami ni mr kopo? kasi po noong nov2021 di kopo alam kung nakunan bako or may pcos daw ako kasi may lumabas na buong dugo sakin tapos po after nung nagpatrans v po ako unremarkable lumabas tas sabi may pcos daw po ako .. pero pati sa serum positive sabi ng dra ko po buntis daw po ako di kopo alam papanigan kopo tas after po ilang araw nagtake napo ulit ako mahigit 3 beses na nagpt ako negative na lumabas tas dinatnat napo sa tamang buwan po tas ngayun pong buwan wala po nagpt po ako malinawa lumabas ang dalawa guhit gusto ko lang po malaman kung buntis po ba ako salamat po

  1. Preggy to Mommy

   Nagpacheck up na po ba kayo sa ibang obgyn niyo? Kung hindi pa po, mas maigi na magpacheck up kayo specially na paiba iba yung results ng PT niyo. Kailangan niyo po ng second opinion kung hindi consistent yung mga results na nakukuha niyo.

 8. Ask ko lang Po nagka mens Po ako Ng April 8 pero kunti lang ung blood at 3days Naman Po Siya last sex Po Namin Ng husband ko is April 17 bat Ang bigat Ng katawan ko at laging mainit ulo ko at lagi akong Galit sa husband ko at ayuko Po may dumampi sakin kahit sandalan Galit ako,,,.laging akong antok at parang mabigat tyan ko Po

  1. Preggy to Mommy

   Magpregnancy test po kayo kung sa tingin niyo po baka po buntis kaya. Kung hindi naman kayo buntis baka sobrang taas lang po ng stress levels niyo.

 9. Ngkaroon po ako ng men’s nun April 13 . And and then ngsex po kami ng jowa ko nun April 29 . Itong MAY 6 to MAY 8 masakit po Ang puson ko . Ano po kaya ibig sabihin nun ??

  1. Preggy to Mommy

   Baka po magkakamens lang kayo. PMS. Kapag hindi po kaya dinatnan, magpregnancy test na lang po kayo para sigurado.

 10. Posible po bang preggy ako dahil nahihilo ako at nararamdamn ko na lumalaki tyan ko at wla papo akong mga sentumas na nararamdamn yung pagka hilo lang po

  1. Preggy to Mommy

   Check niyo po yung period tracking niyo kung kailan kayo huling nagkameron. Kapag po delayed kayo, magpregnancy test na po kayo.

 11. hello po tumigil ako ng injectable last october 2021 tapos nagka menstruation po ako ng Feb. 2022 nagsesex kami ni mister pero may gamit kaming condom. until now MAY 29 hindi nako niregla ulit. posible kayang sakit to? o buntis ako

  1. Preggy to Mommy

   Usually po after 1-3 months dapat bumalik yung regular mens niyo. Kapag hindi pa rin po kayo nagkakamens since tumigil kayo ng injectable, please consult your OBGYN po ASAP.

 12. Sitti faida quijano jainai

  Hellow po tanonv ko lang po kung ano ang na raramdaman ko na ito masakit po ang aking dede parang kinikirot po pero hnd po gaano kasakit at madali pa ako mapagod tapis po pg ka umaga lagi po ako nagugutum
  18 days na po ako delayed
  Sana po masagot ninyo ang katanonga ko salamat po

  1. Preggy to Mommy

   Nagpt na po ba kayo? Itry niyo po muna magPT. Kapag po negative pero hindi pa rin tumitigil symptoms niyo, consult your OBGYN na po.

 13. Tanong lang po nag sex kami ng boyfriend ko nung ko tapos may lumabas na kulay clear na semen pero sabi niya hindi siya nilalabasan ng clear na semen dahil kulay puti daw ang nilalabas niya hindi clear semen tapos ako naman diko maramdaman na nilabasan ako kasi siguro first time ko kasi at nasa exciting part kami then after 1 week nagkaroon ako then nag pt ako agad at negative naging result then after 1 week nag pt ulit ako then negative ang gusto ko lang po masagot dito na isa is kung Normal lang ba akong labasan ng hindi ko napapansin ng clear semen honestly hindi ako nag orgasm o nagsasarili as in first sex ko sa boyfriend ko yun salamat po sana po masagot .

 14. Marissa Franco

  Tanung LNG po last men’s Ko po is may21 ngaon pong June WALA pa po buntis n po b ako?

  1. Preggy to Mommy

   Depende po kung kailan kayo nakipagtalik. Mag-PT na rin po kayo ng ilang beses para sigurado. Avoid po tayo mag-assume assume, mahirap na.

 15. Goodevening. Hello po ask ko lg po. Po ang pagkakaroon ko po nang mens is Tuwing ika-Apat nang Pag pasok po nang buwan then netong Apr.po di po ako dinatnan hanggang sa umabot na po yung APR.28 po bigla po ako niregla pero po yung pag datnan ko po is parang mga ispotting lang po umabot nang 2days. Nagtaka po ako sabe ko bakit masyadong delay namn ang pagdalaw ko nang date tapos dalawang araw lang din ako nagkaroon mahina papo yun tapos etong pumasok na po ang may di na po talaga ako dinatnan nang isangbuwan po hanggang ngayon din naman po nag take po ako nang PT. Nung june 2 po nag possitive po siya nakaramdam din po ako nang ibang sintomas po then.. Netong june naman po netong 4 to 5 naman po bigla po akong nagiispot ngyon akala ko means na siya nag PT ulit ako pero possitive naman po.. Pero bakit po ganun 2weeks po akong nagiispotting po.. Ano po ba ang dapat kopong gawin 😔😔 pang 2nd baby kuna po ito 1st.Pregnant kopo kasi nagkahistory ako then kinakabahan po kasi ako na baka maulit po ulit pero sana naman po hindi na mangyare po.😢😢kaya po ako nang hihingi po nang advice po😩😩

  1. Preggy to Mommy

   Nakapagpacheck up na po ba kayo? Isa din kasi sa mga sintomas ay yung spotting. Kaya para makampante na rin po kayo, magpakonsulta na rin kayo sa obgyn niyo.

 16. Hello po, Ask ko lang po if preggy na po ako, kasi po until now di pa ko dinadatnan ng buwanang dalaw. Last regla ko po is nong April 30 then, di na po ako niregla ng May. And then nag PT ako nang June 6, Meron pong 2 lines kaya lang po faint line po yung isa then sa second PT po is pareho pong dark lines (2 PT po ginamit ko)

 17. Hello po, ask ko lang po if pregnant na ako hindi pa po kase ako dinadatnan ng dalaw last month until now tsaka sumasakit po ang puson ko tuwing iihi ako at may lumalabas din pong parang white na malagkit. Gumamit napo ako ng (2PT) pero parehas naman pong negative yung result

   1. Ask ko lang po paanu po pag may lumalabas na malagkit sa baba ko at sumasakit puson ko at syaka sumasakit po Ari ko.ilan Araw lang po bago ko maramdaman agad
    Salamat po sa pag sagot

 18. Hello po .ask ko lng po if possible po mag negative kahit buntis.last mens ko po may 28 dn til now di pa ako nagmens.nka 2times napo ako pt tas negative namn po..wala nmn mga morning sickness sarap lng yung kain ko lage dami ko nauubos…

  1. Preggy to Mommy

   Much better po to do a check up as obgyn. Mas makakasiguro po kayo kung magpap smear test kayo etc. Minsan kasi hindi reliable ang pregnancy test.

 19. Hmm hello po, matanong lng po sana. May 23, 2022 po pumunta po ang aking asawa sa Manila tapos nung pagka May 27,2022 dinadatnan po ako mga 3-4 days ata yong mens ko then pagka June 12, 2022 po umuwi sya galing Manila tapos may nangyari samin at until now July 9 hindi parin ako dinadatnan na ngayong first week of July sana ako rereglahin. Posible po ba na buntis ako? Peru hindi nman po ako nakakaranas ng pagsusuka or morning sickness, nahihilo lng po ako tapos palaging masakit ang ulo ko, madali rin akong mapagod at gutomin. Posible po ba na buntis ako?

  1. Preggy to Mommy

   Kung regular po mens niyo, posible po. Magpregnancy test po kayo. Kung positive, magpakonsulta na po kayo sa obgyn para makasigurado.

 20. Hello po, tanong ko lang po if buntis ako. Regular po ang mens ko at last po akong nagkaron nung 1st week ng june 3days lang po ang duration ng mens ko, then 2nd week ng june umuwi ang asawa ko at may nangyari sa amin. Possible po kaya na buntis ako kase dapat july 4 meron na ako, pero until now wala padin. Nakakaranas po ako ng cramps, pananakit ng pigi at balakang, sore yung breast but mild lang and yung feeling ko parang magkakaroon na ako. May cravings din ako at minsan maselan pang amoy. Nag try nadin ako mag PT 3 days after ako ma delayed, Negative po.

 21. Maam tanong ko lang po buntis po ba madalas ng pag ihi maam , bale 24 po mens nya then nag sex po kame nung july 2,3 , posible ba mabuntis sya maam ??

  1. Preggy to Mommy

   Posible po. Kasi yung ovulation po usually ng mga babae at 14 days after nung first day of menstruation. Mag-PT na rin po para sigurado

 22. Hello Po just wanna ask Po LMP ko Po is June 21-25 then nag DO Po kami ng July 3 is it possible Po ba na buntis Ako. Kasi nakakaranas Po Ako ng cramps, back pain, nausea and even sore breast Po.

 23. Buntis Po ba ako kc Po deley na Po ako Ng 3 days nag pt nman Po ako. Negative lumbas then after 2hrs Po pag check ko Ng pt dalawa na Po sya kaya lng blurred Po Ang pangawala.

  1. Preggy to Mommy

   Try po ulit kayo magpt. Kung hindi po clear, magpaconsult na po kayo sa obgyn para sigurado na rin.

 24. Is it possible Po ba na buntis Ako LMP ko Po is June 20-24 then we have a intercourse last July 3. Nakakaranas Po Kasi Ako ng Fatigue Nausea every morning then sensitive sa pang amoy, back pains, cramps. Thanks po sa pagsagot

 25. Hi po ask ko lang po kasi natapos po period ko nung july 22 then nag sex kami ng husband ko ng july 24 at 27, pero hindi nya daw po pinutok sa loob. Tapos mabigat po kasi puson ko at medyo may makirot. Tska may spot after 3days ko ng menstruation. Ano po kaya posible ngyarem

  1. Baka po post mens lang po iyon. Usually kasi hindi pa kayo nagoovulate kapag 7 days after ng 1st day of menstruation.

 26. Hi po ask ko lang po kasi natapos po period ko nung july 22 then nag sex kami ng husband ko ng july 24 at 27, pero hindi nya daw po pinutok sa loob. Tapos mabigat po kasi puson ko at medyo may makirot. Tska may spot after 3days ko ng menstruation. Ano po kaya posible ngyare?

  1. Preggy to Mommy

   Most probably po baka hindi pa kayo pregnant. Baka lang po post-menstrual symptoms. Usually po kasi 14 days after your period starts yung next na ovulation niyo.

 27. Hello po Nagpositive po Ako sa limang pt pero nun nag pa transv po Ako wala pong Nakita ano po kayang ibig Sabihin nun Early pregnancy lang po ba kaya Yun salamt 🙂

  1. Preggy to Mommy

   Ilang weeks po kayo nagpatransv? Baka nga po too early for detection. Try again in 2-4 weeks

 28. Possible Po b mabuntis kahit naka injectables? Nakaka experience Po Ako Ng pagkahilo at pagduduwal at pagsusuka may cramps din Po Ako. Possible Po ba? At safe parin Po ba sa baby Yun?

  1. Preggy to Mommy

   Mataas po yung effectiveness rate ng injectibles. Malaki po ang posibilidad na hindi kayo buntis as ibang symptoms ang nararamdaman niyo. Try niyo po agad magpakonsulta sa family doctor niyo po.

 29. hello po doc nagtry po ako ng pt may mga positive po saka negative sya doc nalilito po ako 5days na po akong delay

 30. tanong ko lang po kasi last august 1 nagkaroon kami ng jowa ng unprotected sex. dapat po magkakaroon na ako nung august 17 base sa cycle ko. 1week delayed na po ako wala naman akong ibang nararamdaman maliban sa pagsakit ng balakang ko, palaging gutom at antok na antok po ako. may possible kaya na preggy. hindi pa ako gumagamit ng pt.

 31. Nagsex po kami june 16 tas july 16 po siya dinatnan pero ngayong august wala pa po , posible po ba?

 32. Hi po tanung ko lang po Ng karon kasi ako Ng menstration Aug 17-23 after 3days ngtalik kame Ng husband ko Aug 26 & Ng talik ulit kame Ng 29 possible kayang mabuntis ako di pa ko Ng ppt kasi Wala pa one week Pero sumasakit ung likod ko pero di ako nakkaramdam Ng sakit sa puson ko sa una kung kasing anak naramdaman ko nun sa puson ngayon Hindi

  1. Hindi po siguro dahil ang ovulation niyo po ay 14 days after nung first day of menstruation which is August 31. Baka po pre mens cramps po young nararamdaman niyo.

 33. Aug5 po lmp ko 4-5 days bago matapos nag sex po kmi ng bf q aug 27 and 28. Regular po ang regla ko nd pa po ako dinadatnan ngaun. Nkakaramdam po aqo ng back pain sakit sa puson at pananakit ng nipple.. buntis po ba aqo dat early oh signs lng po un ng rereglahin aqo? Slmt po

   1. dok ,delay po ako ng july den agust nagmens po ako ng 12-19 pero patak patak lang po tapos may pagka brown po den ngayon september delay na naman po ako ng 3days. nag pt na po ako pero negative po dok.

    1. Magpaappoinment na po kayo sa obgyn niyo kasi baka may mga underlying issues na po yan irregular menstruation niyo.

 34. May chance po b mabuntis pag nainum Ng pills .. tuwing 8pm ako nainom Ng pills tas kinabukasan Ng 6am nag do kmi ni mister pero kinagavhan uminom p din ako Ng pills may chances po ba ko mabuntis??

 35. Althea pill user po ako. Naka 2nd pack na po ako, sa 7days rest day ko nagregla nmn po ako. Pero dko sya agad nasundan ng new pack of pills, after 9days kopa sya nasundan ng new pack since one week nmn pong wlang conctact nung nagkaregla ko. Safe po kaya yun? Di po kaya possible na mabuntis? Thank you po.

  1. Safe naman po since 14 days after the 1st day of menstruation young ovulation niyo. Just make sure po na next time lagi kayong may extra pack.

 36. Hello po ask ko lang po sana if buntis po ako. 2 months and 8 days na pong delayed yung regla ko. Regular namn po yung menstruation ko. At naka pag pt namn po ako kaso negative. Na pa consulta na rin po ako sa ob kaso niresitahan ako n gamot tapos nag search ako online kung para saan yung niresita sa akin. Pang urine bacteria pala po yun. Tapos nakakaranas ako ng unting pananakit ng pus on, palaging pag iihi, antokin at meron ring lumalabas na juicy white blood sa akin minsan may kasamang parang laman kaso kulay puti. Ano po ba ang sitwasyon ko. Nag pt po ako uli yung isa sobrang pula yung sa kabali dot red lang po tapos manipis na line pa horizontal ang resulta ng pt ko po.

  1. Preggy to Mommy

   Minsan po kasi yung white discharge po ay pre-mens po. Ibig sabihin, yung discharge po na puti ay parang preparation sa paparating na menstruation. Magpapap smear na po kayo para sigurado ang resulta kung buntis ba kayo or hindi.

 37. HELLOW PO
  MAY KA LIVE-IN PARTNER PO AKO 10 YEARS NAPO KAMI NGAYON ,.KASO BAGO LANGPO AKO NAKIPAG HIWALAY SA KANYA NOONG JULY 25,2022 ,,.IPINALAYAS KUSYA SA BAHAY NAMIN,.KASI PALAGI NALANG SYA WALANG ORAS SA AKIN AT NAKIKIPAG INUMAN PALAGI SA KANYANG MGA BARKADA.AT STRESS NA AKO PALAGI SA KANYA,.
  PERO NAG KIKITA PARIN KAMING DALAWA AT MAG SEX.

  LAST AUGUST PO AKO DINATNAN..DEN SEPTEMBER 14,2022 MAY NANGYARI SA AMIN NAG SEX KAMI.TAS KINAUMAGAHAN SEPTEMBER 15,2022 PARA AKONG NAHIHILO AT ANG SAKIT NG ULO KO TAS DALAWANG BISIS PO AKO NA PARANG NASUSUKA.
  ,AT GANON PO.HINDI NAPO AKO NAG RIREGLA SA SEPTEMBER AT NGAYON OCTOBER NA WALA PARIN.,?
  NAG PT NAPO AKO NOONG SEPTEMBER 29,2022 AT ANG LUMABAS,AY DALAWANG LINYA PO ,PERO MALABO PO YUNG ISA..TAS NAG PT ULIT AKO KANINA OCTOBER 6,2022..PERO ISANG LINYA NALANG?

  PERO PALAGI PO AKO NAIIHI AT PANSIN KULANG SA SARILI KO NGAYON PALAGI NARIN AKONG HUMIHIKAB NA SUNODSUNOD PO AT PATI RIN ANG PAG IHI KO SUNOD SUNOD RIN.LABAS PASOK PO AKO SA CR NAMIN.

  AT SINABIHAN KUPO YUNG EX LIVE-IN KO,,NA HINDI NA AKO DINADATNAN HANGANG NGAYON ..AT HINDI SYA NANINIWALA SA AKIN NGAYON..KASI SA TAGAL NA NAMING NAG SASAMA . HINDI RAW AKO NABUBUNTIS ,.AT NGAYON NA NAG HIWALAY KAMI AT TAGO TAGO LANG ANG AMING PAGKIKITA AT MAG SEX..TYAKA RAW AKO HINDI NA NAG RIREGLAR,,KAYA HINDI SYA NANINIWALA PO..
  2013 PO KAMI NAG LIVE-IN . AT WALA PO AKONG INIINOM NA GAMOT,,TALAGANG PINUPOTOK PO NYA LAHAT SA AKIN PAG MAG SEX KAMI HANGGANG NGAYON 2022 NAPO..
  .ANG ALAM KULANG SA SARILI KO NA MABABA TALAGA YUNG MATRIS KO,KAYA HINDI AKO NA BUBUNTIS…
  PERO NGAYON HINDI NAPO AKO DINADATNAN? NA HINDI NA KAMI NAG SASAMA,AT PATAGO LANG ANG AMING SEX

  1. Preggy to Mommy

   Bakit pa po kayo nagkikita nung nagkahiwalay na pala kayo. Hindi po yan maganda sa mental health niyo. Mas maigi po na magpacheck up na kayo sa OBGYN niyo. At kung maari ay wag na kayo makipagkita kung talagang nakipaghiwalay na kayo. Baka pagsisihan niyo lang iyang ginagawa niyo.

 38. Hello po ask ko lang po kung may possibility na ma buntis kapag nakipag talik last Sept 4 (which is my low-chance acc.to my period tracker) then nag karoon ng heavy period by Sept 10-14 pero wala ng sex after that, but this month supposedly 7-11 ang period ko but till now wala pa po. What do u think is the reason po?.
  Thanks!

  1. Preggy to Mommy

   Baka po delayed lang. Usually kasi hindi accurate ang mga period trackers. MagPT na rin po kayo para sigurado.

 39. Hi doc..sept.14 po ako nagka period then sept.25 nkipagtalik po ako sa hudband ko..after that nag spotting po ako oct.1 una po red po sya hanggang sa nag pink na my red tpos nag dark brown to light brown then ngka white discharge na po ako ..posible po ba na buntis ako khit hndi pa po ako delayed?

  1. Preggy to Mommy

   Medjo maaga pa po para masabi. Hintayin niyo po muna kung madelay kayo bago kayo magPT. Then, do the test every week. Kung consistent positive po, pacheck up na po kayo sa OBGYN niyo.

 40. Nagkakaroon po aq first day of month pero itong october 1 hinde po aq nagkaron then october 3 nagkaroon aq ng spott at iratable nako sa boyfriend q then naiinis nako sa lahat, at pakiramdam q na buntis aq, tapos nag pt ako ng una negative then nag pt ulit aq nagpositive kaso after 2weeks sa unang araw ng dalawang linggo bigla aq dinugo? Wala po kase alam sa ganto kase first time q lang po.

  1. Preggy to Mommy

   Medjo nakakalito nga po ano. Kung nagnegative po kayo tapos nagpositive po, try niyo po ulit magPT. Kung negative po pero parehas pa rin ang sintomas na nararamdaman niyo, magpa check-up na po kayo sa OBGYN niyo.

 41. hello po, last contact ko po aug 3rd week po yun and then mga katapusan ng aug dinatnan ako pero nung sept 28 na dapat aasahan kong mens ko di ako dinatnan 1 week delay ako kaya nagtry akong magpt pero negative tapos mga 1 week ago nagpt po akk ulit kaso faint line tas sunod na pt ko po ulit 1 line na lang pero nakakaramdam po ako ng pagkahilo, pagsuka, lumalaki din po tiyan ko, at parang ang bigat bigat ko. buntis po kaya ako?

  1. Preggy to Mommy

   Kung hindi pa rin po kaya dinadatnan, possible. Maigi pa rin po na magpacheck up kayo at magpa pap smear test kung sakali.

 42. Hello po ask ko lang kung possible po ba na buntis ako last means ko po is Aug 23-26 tapos di po ako dinatnan nung Sept dinatnan lang po ako this actober 11-14 dko po alam kung nagbawas lang po ba po ako pero nag pt po ako negative na parang possitive po as in ang labo po kasi need po pang ilawan parq makita

 43. Hello po. Nag mens po ako last september 22 to 26 , tapos nagtalik po kami last oct 1 and 2. Expected ko po is october 22 po pero hindi po ako dinatnan . Hanggang sa nagkamens po ako last oct 29 30 31, and nov. 1 pero kunti kunti lang po compare sa last na mens ko. Nag PT nadin po ako pero negative naman. Possible po ba na buntis po ako?

 44. Hello po nag PT po ako kagabi nag possitive po sya ask ko lang po ang PT po ba ay ginagamit lang para malaman kung buntis ka o para nalaman din kung may problema ka s tiyan nung 15 years old po kasi ako dun nag simula na nagkaroon ako ng hisyory sa tiyan kaya iniisp ko posible po kaya na dahil yung sa history ko before o talagang buntis po ko

 45. Hi po, kakatanggal Lang po ng IUD ko noong September 24. October 6 Naman noon ng dinatnan ako ng regla at uminom po ako ng pills ng mag simola na Yong regla ko. Pero hanggang 8 days Lang po Yung pag iinom ko ng pills kasi nakakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan. Simula po ng Hindi na ako umiinom ng pills Wala narin po kaming control ni mister. October 18 and 19 nakaranas ako ng spotting . Simula po noon nakaranas na ako ng pagsusuka, sumasakit Yung ulo ko, namimili narin ako ng kinakain ng dati diko Naman ginagawa, minsan po pag nakakaamoy ako ng perfume nag susuka po ako. Nag Pregnancy test po ako positive po siya. Sinobukan ko ulit nag PT para sigurado negative Naman po siya. Ngayon November 16 may dugo na Naman po ako. Ano po ibig sabihin nito?

  1. Usually po talaga magiging irregular ang mens niyo after using IUD. You’ll also experience PMS symptoms. Much be better if you go for a check up with your OBGYN.

Comments are closed.