A Complete Guide on How Long Does it Take to Get Pregnant

Seeing the second on line on your pregnancy test is an exciting moment. For trying couples, the number one question in mind is how long does it take to get pregnant. While some couples may find it effortless to conceive for the first month, around 75% may start conceiving around six months. How long it … Read more A Complete Guide on How Long Does it Take to Get Pregnant

Postpartum Depression Symptoms: What New Moms Need to Know

postpartum depression symptoms

For most women, childbirth is one of the toughest kinds of pain they have to go through. Carrying a baby in a woman’s womb for nine months, is already stressful as it is, but giving birth takes the cake. It is no easy task. More than anything, it requires patience and dedication. But in some … Read more Postpartum Depression Symptoms: What New Moms Need to Know

Motherhood 101: The Family Code of the Philippines

family code of the Philippines

Our concept of motherhood is often based on our experiences with our mothers. We grew up forming opinions about a mother’s duties and responsibilities, influenced by religion, culture, science, and literature. But, we live in a society of diverse traditions that sees the mother as part of a family. Therefore, we must share practical knowledge … Read more Motherhood 101: The Family Code of the Philippines

Mga Sakripisyo ng Isang Ina

ina

Wonderwoman– yan ang salitang angkop na itawag sa mga ina sa buong mundo dahil sa dami ng sakripisyong kanilang ginagawa. Mula sa pagbubuntis, panganganak, at maging sa paglaki ng kanilang anak ay nariyan lagi ang isang nanay. Siya ay handang magmahal, umalalay, gumabay, at magpatawad nang paulit-ulit.  ‘Di biro ang sakripisyo ng isang ina at … Read more Mga Sakripisyo ng Isang Ina

Mga Dapat Paghandaan Bago Magsimula Ng Pamilya

pamilya

Hindi madali maging isang mommy at magsimula ng isang pamilya. Dapat pag-isipan at pag-planuhan ito ng maigi upang tiyaking ito talaga ang gusto mong tahakin. Kapag ikaw ay desidido nang magsimula ng pamilya, kailangan din paghandaang mabuti upang maiwasan ang mga komplikasyon at manatiling positibo ang buong karanasan ng pagbubuntis. Bagaman nakakapanibago at kailangan paghandaan … Read more Mga Dapat Paghandaan Bago Magsimula Ng Pamilya

Pangangalaga sa Sarili Habang Buntis

pangangalaga sa sarili

Ang pagbubuntis na marahil ang isa sa pinakamaselang bahagi ng buhay ng isang babae. Kaya naman, kinakailangan ng ibayong pag-iingat sa panahong ito. Upang masigurado ang safe na pagbubuntis, mahalagang masigurado ang maayos na kalusugan at pangangalaga sa sarili ni mommmy.  Basahin ang guide na ito mula sa Preggy to Mommy upang mapaghandaan ang mga … Read more Pangangalaga sa Sarili Habang Buntis

Para Sa Mommies: Do’s and Don’ts During Pregnancy

do's-and-don'ts-during-pregnancy

Upang masigurado ang ligtas na pagbubuntis, kailangang alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin sa panahong ito. Dahil maselan ang panahong ito, maraming mga do’s and don’ts during pregnancy na kailangang tandaan ng isang soon-to-be mommy. Laging tandaan na maaaring makaapekto ang iyong mga ginagawa sa kalusugan mo at ni baby sa loob ng … Read more Para Sa Mommies: Do’s and Don’ts During Pregnancy

Buntis Habang COVID-19: Isang Guide Upang Manatiling Safe and Healthy Si Mommy

buntis

Sa panahon ngayon, mahirap magkasakit, at maaaring sabihin na mas mahirap kung ikaw ay buntis. Ito ay hindi lang dahil sa pisikal na limitasyon, kundi dahil din sa sikolohikal. Ang pagiging buntis ay mahirap pero rewarding. Maraming pagbabago  sa anyo ng katawan, hormones, at pagtulog. Ayon sa World Health Organization (WHO), “COVID-19 spreads primarily through … Read more Buntis Habang COVID-19: Isang Guide Upang Manatiling Safe and Healthy Si Mommy

Natural Insemination: A New Way for Ladies to Get Pregnant

natural insemination

It’s a blessing when you welcome a newborn baby to the world. However, not everyone is capable of creating one. This problem resulted in the invention of different pregnancy methods, and there are still more in the works. One of these ways is natural insemination or simply having sex.  You may say that it’s the … Read more Natural Insemination: A New Way for Ladies to Get Pregnant