Mga Dapat Paghandaan Bago Magsimula Ng Pamilya

pamilya

Hindi madali maging isang mommy at magsimula ng isang pamilya. Dapat pag-isipan at pag-planuhan ito ng maigi upang tiyaking ito talaga ang gusto mong tahakin. Kapag ikaw ay desidido nang magsimula ng pamilya, kailangan din paghandaang mabuti upang maiwasan ang mga komplikasyon at manatiling positibo ang buong karanasan ng pagbubuntis. Bagaman nakakapanibago at kailangan paghandaan … Read more Mga Dapat Paghandaan Bago Magsimula Ng Pamilya

11 Paraan ng Positibong Pagdidisiplina sa mga Batang Pasaway

batang pasaway

Hindi maiiwasan na sa isang tahanan ay may mga batang pasaway. Nasa nature na kasi ng mga bata ang pagiging makulit at matigas ang ulo. Kadalasan, sa pagkilos nila ini-express ang kanilang nararamdaman. Marahil hindi pa kasi sila ganoon ka-articulate kung kaya naman imbes na sa salita ay sa actions nila ito ipinapakita.  Kaya mga … Read more 11 Paraan ng Positibong Pagdidisiplina sa mga Batang Pasaway