A Mom’s Guide to Planning the Perfect Christmas Party Program

christmas party program

First of all, we would like to commend you for taking up the responsibility of planning your own Christmas party program. We certainly do not want to miss celebrating this holiday season with our loved ones, especially since Christmas parties are where we get to express our gratitude for a great year.  However, a celebration … Read more A Mom’s Guide to Planning the Perfect Christmas Party Program

Postpartum Depression Symptoms: What New Moms Need to Know

postpartum depression symptoms

For most women, childbirth is one of the toughest kinds of pain they have to go through. Carrying a baby in a woman’s womb for nine months, is already stressful as it is, but giving birth takes the cake. It is no easy task. More than anything, it requires patience and dedication. But in some … Read more Postpartum Depression Symptoms: What New Moms Need to Know

Mga Sakripisyo ng Isang Ina

ina

Wonderwoman– yan ang salitang angkop na itawag sa mga ina sa buong mundo dahil sa dami ng sakripisyong kanilang ginagawa. Mula sa pagbubuntis, panganganak, at maging sa paglaki ng kanilang anak ay nariyan lagi ang isang nanay. Siya ay handang magmahal, umalalay, gumabay, at magpatawad nang paulit-ulit.  ‘Di biro ang sakripisyo ng isang ina at … Read more Mga Sakripisyo ng Isang Ina

Mga Dapat Paghandaan Bago Magsimula Ng Pamilya

pamilya

Hindi madali maging isang mommy at magsimula ng isang pamilya. Dapat pag-isipan at pag-planuhan ito ng maigi upang tiyaking ito talaga ang gusto mong tahakin. Kapag ikaw ay desidido nang magsimula ng pamilya, kailangan din paghandaang mabuti upang maiwasan ang mga komplikasyon at manatiling positibo ang buong karanasan ng pagbubuntis. Bagaman nakakapanibago at kailangan paghandaan … Read more Mga Dapat Paghandaan Bago Magsimula Ng Pamilya

11 Paraan ng Positibong Pagdidisiplina sa mga Batang Pasaway

batang pasaway

Hindi maiiwasan na sa isang tahanan ay may mga batang pasaway. Nasa nature na kasi ng mga bata ang pagiging makulit at matigas ang ulo. Kadalasan, sa pagkilos nila ini-express ang kanilang nararamdaman. Marahil hindi pa kasi sila ganoon ka-articulate kung kaya naman imbes na sa salita ay sa actions nila ito ipinapakita.  Kaya mga … Read more 11 Paraan ng Positibong Pagdidisiplina sa mga Batang Pasaway