Starting a Family

bago magsimula ng pamilya

Mga Dapat Paghandaan Bago Magsimula Ng Pamilya

Hindi madali magsimula ng pamilya at maging isang mommy. Dapat mag-isip at magplano nang maigi upang matiyak na ito ang gusto mo talagang tahakin. At kapag desidido ka nang magsimula ng pamilya, dapat itong paghandaan nang mabuti para maiwasan magkaroon ng mga komplikasyon. Kailangan din ng tamang paghahanda para maging positibo ang buong proseso at …

Mga Dapat Paghandaan Bago Magsimula Ng Pamilya Read More »

third trimester pregnancy back pain

Third Trimester Pregnancy Back Pain: Understanding and Finding Relief

Empowering Moms for a Happy and Healthy Pregnancy Pregnancy is a beautiful journey, filled with joy and anticipation. As an expectant mom, you’re reaching the final stretch of your pregnancy, eagerly awaiting the arrival of your little one. However, along with this excitement comes the reality of third trimester pregnancy back pain. Don’t worry, mama! …

Third Trimester Pregnancy Back Pain: Understanding and Finding Relief Read More »

The Pros and Cons of Joint Bank Accounts for Couples and Families

In the dance of life, we all strive to find rhythm and balance. And when it comes to the financial aspect of this dance, a joint bank account could be one way to sync to the beat. But is it the right step for you and your family? In this empowering guide, we will explore …

The Pros and Cons of Joint Bank Accounts for Couples and Families Read More »

pregnant, pregnancy test, infant-2277768.jpg

Kailan ba Mas Tumpak Ang Resulta ng Pregnancy Test? Sa Umaga, Hapon, o Gabi?

Source Sa pagsisimula ng isang bagong kabanata sa buhay ng isang babae, ang katanungan kung siya ba ay nagdadalang-tao ay isa sa mga pinaka-nakakakilig at kritikal na sandali. Ang paggamit ng pregnancy test ay nagbibigay ng isang paraan upang masagot ang tanong na ito sa privacy ng sariling tahanan. Ngunit, isang karaniwang katanungan para sa …

Kailan ba Mas Tumpak Ang Resulta ng Pregnancy Test? Sa Umaga, Hapon, o Gabi? Read More »