bago magsimula ng pamilya

Mga Dapat Paghandaan Bago Magsimula Ng Pamilya

Hindi madali magsimula ng pamilya at maging isang mommy. Dapat mag-isip at magplano nang maigi upang matiyak na ito ang gusto mo talagang tahakin. At kapag desidido ka nang magsimula ng pamilya, dapat itong paghandaan nang mabuti para maiwasan magkaroon ng mga komplikasyon. Kailangan din ng tamang paghahanda para maging positibo ang buong proseso at karanasan ng pagbubuntis.

Maninibago ka sa pagbubuntis, pero asahan na ang paglalakbay mo mula Preggy to Mommy ay exciting at worth it. Tumuloy sa pagbasa para makakita ng payo sa pagbuo ng pamilya, paghahanda, at iba pa!

Usapang Mag-asawa

Makakakita ng maraming pagbabago kapag magdesisyon kang magkaanak at bumuo ng pamilya. Mula sa pagkain, trabaho, mga relasyon, at lifestyle, asahan na kakailangananin mong magsakripisyo madalas. Dapat din ay maging disiplinado ka sa paghahanda sa pagbuo ng pamilya.

Importante sa isang pamilya ang pagkakaroon ng diskusyon kasama partner mo. Ito ay upang mapaghandaan ninyo ang pagkakaroon ng anak at pagiging mga magulang. Mahalagang mag-usap para malaman kung desidido ba talaga kayo o dala lang ba ‘to ng pressure galing sa inyong mga magulang, kaibigan, at sarili.

Pagtitimbang ng mga Prayoridad

Timbangin mo kung mas mahalaga ba talaga sa iyong magsimula ng isang pamilya at magkaroon ng baby kumpara sa hanapbuhay at ibang aspeto ng buhay mo. Isa sa mga dapat maintindihan sa pagkakaroon ng baby at pagdagdag ng miyembro ng pamilya ay matagal na oras ang kailangang igugol dito. Hindi rin ‘to nagtatapos sa pagbubuntis, ngunit tutuloy pa sa pag-aalaga ng bata.

Siyasatin nang maigi ang inyong pampinansyal na kalagayan. Tanungin ninyo sa sarili kung kakayanin niyo bang maging responsableng mga magulang at makakapagtabi ng pera para na rin sa gastos sa anak at sa pamilya.

Pag-Uusap Kung Na-Aalangan

Kapag alanganin ang relasyon niyo, mag-usap muna kayo tungkol dito. Hindi malulutas ng pagkakaroon ng anak ang mga problema ninyo. Madalas pa’y baka maging sanhi ito ng away at hindi pagkakaintindihan. Higit sa lahat, damay ang bata sa inyong away.

Laging tandaan na ang pagsisimula ng pamilya ay isang hamon, at siguradong kailangang magtiis at maging handa sa adjustments sa mga pagbabagong darating sa pamilya. Pero sa huli, makikita mo namang worth it ito. Isa rin ‘to sa magiging pinaka-exciting na kabanata ng buhay niyo, basta’t napaghandaan at napag-usapang maigi.

Pagkakaroon ng Matibay na Relasyon

Bago pa man magplano para sa isang pamilya, mahalaga na ang mag-asawa ay may matibay na pundasyon sa kanilang relasyon. Dapat ay mayroon silang matatag na komunikasyon, pag-unawa, at pagtitiwala sa isa’t isa. Ang pagkakaroon ng malusog na relasyon ay makakatulong upang magkaroon ng mas maayos na pagdadaanan sa mga hamon ng pagpapamilya.

Ang pagkakaroon ng matibay na relasyon bago magsimula ng pamilya ay hindi lamang isang rekomendasyon, kundi isang pangangailangan. Ang kalidad ng relasyon ng mag-asawa ay direktang nakakaapekto sa buhay pampamilya at sa kinabukasan ng kanilang mga anak.

Source

Narito ang ilang mahahalagang aspeto kung bakit kritikal ang matibay na relasyon:

Komunikasyon

Ang pundasyon ng isang matibay na relasyon ay ang bukas at tapat na komunikasyon. Mahalagang nagkakaintindihan ang mag-asawa sa kanilang mga pangarap, takot, at inaasahan sa buhay. Dapat ay komportable silang pag-usapan hindi lamang ang kanilang mga plano sa hinaharap kundi pati na rin ang mga sensitibong usapin tulad ng pananalapi, mga gawain sa bahay, pag-aalaga ng mga anak, at mga personal na pangangailangan. Ang pagkakaroon ng malusog na komunikasyon ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng dalawang tao upang magkaintindihan at magtulungan sa anumang hamon na kanilang haharapin.

Pagtitiwala at Suporta

Mahalaga ang pagtitiwala sa isang relasyon. Dapat ay may kumpiyansa ang bawat isa na ang kanilang kapareha ay hindi lamang nananatiling tapat kundi aktibong sumusuporta rin sa kanilang personal na pag-unlad at sa pag-unlad ng kanilang pamilya. Ang tiwala ay nagbibigay-daan din para sa isang ligtas na kapaligiran kung saan maaaring ipahayag ng bawat isa ang kanilang damdamin nang walang takot na husgahan o saktan.

Pagsasaayos at Pag-unawa

Sa pagsisimula ng pamilya, hindi maiiwasan ang mga pagbabago at pagsubok. Ang kakayahang mag-adjust at magpakita ng pag-unawa sa bawat sitwasyon ay nagpapalakas sa relasyon ng mag-asawa. Ito ay nangangahulugan ng pagtanggap sa mga pagkakaiba, pagiging bukas sa kompromiso, at patuloy na pagtuklas sa bawat isa habang lumalago ang inyong pamilya.

Pag-ibig at Paggalang

Ang pag-ibig na may kasamang paggalang ay esensyal sa pagkakaroon ng matibay na relasyon. Ang respeto sa isa’t isa ay nagbibigay-daan sa isang healthy na dinamika kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay pakiramdam ay mahalaga at naa-appreciate. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang dapat ipahayag sa salita kundi sa gawa, sa araw-araw na pakikisalamuha at pagtugon sa mga pangangailangan ng isa’t isa.

Pagharap sa Konflikto

Hindi maiiwasan ang mga konflikto sa isang relasyon, ngunit ang mahalaga ay ang paraan ng pagharap at paglutas sa mga ito. Ang matibay na relasyon ay mayroong malusog na mekanismo sa pagharap sa di-pagkakasundo, na hindi nagiging dahilan upang masira ang tiwala o pagmamahal. Ang pag-aaral na lutasin ang mga problema nang magkasama ay isang kritikal na kasanayan bago pumasok sa mas kumplikadong mundo ng pagpapamilya.

Pag-ibig at Paggalang

Ang pag-ibig na may kasamang paggalang ay esensyal sa pagkakaroon ng matibay na relasyon. Ang respeto sa isa’t isa ay nagbibigay-daan sa isang healthy na dinamika kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay pakiramdam ay mahalaga at naa-appreciate. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang dapat ipahayag sa salita kundi sa gawa, sa araw-araw na pakikisalamuha at pagtugon sa mga pangangailangan ng isa’t isa.

Pagharap sa Konflikto

Hindi maiiwasan ang mga konflikto sa isang relasyon, ngunit ang mahalaga ay ang paraan ng pagharap at paglutas sa mga ito. Ang matibay na relasyon ay mayroong malusog na mekanismo sa pagharap sa di-pagkakasundo, na hindi nagiging dahilan upang masira ang tiwala o pagmamahal. Ang pag-aaral na lutasin ang mga problema nang magkasama ay isang kritikal na kasanayan bago pumasok sa mas kumplikadong mundo ng pagpapamilya.

Katatagan sa Emosyon

Ang emosyonal na katatagan ng mag-asawa ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na suportahan ang isa’t isa lalo na sa mga panahon ng stress at pagbabago. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw at emosyonal na suporta mula sa kapareha ay nagpapalakas sa relasyon at bumubuo ng isang ligtas at nakapagpapasiglang kapaligiran para sa mga anak.

Source

Wastong Nutrisyon

Bago maging ganap na preggy, tandaan na hindi na lamang para sa’yo ang mga kakainin mo. Anumang papasok sa katawan mo ay para na rin sa kalusugan ng iyong baby dahil siya ay bahagi ng katawan mo. Ang mga kakainin mo ay makakaapekto sa anak at pamilya mo.

Tandaan na marami kang mararanasang pagbabago sa pagkain kapag magsimula ka ng pamilya. Kakailanganin mong kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, whole grains, at dairy at mga pagkaing mayaman sa calcium, iron, at protein.

Mga Dapat Iwasan

Syempre, kailangan mong umiwas sa mga pagkaing matamis na puro asukal ang sangkap. Siguraduhing kumain ng lutong pagkain, dahil masama sa resistensya kumain ng hilaw at undercooked dahil baka kontaminado ‘to.

Ayon sa American Pregnancy Association, maaaring makatawid sa placenta at maka-impeksyon sa fetus ang mga pagkaing may bacteriang tinatawag na listeria. Pwede itong maging sanhi ng komplikasyon o miscarriage. Ito ay ilan sa mga dapat iwasan:

 • Deli meat
 • Mercury-rich fish
 • Smoked seafood
 • Raw meat and shellfish
 • Soft cheese
 • Raw egg
 • Unpasteurized milk

Paglimita sa Bisyo

Mainam na limitahan ang pag-inom ng alak simula sa pagsusubok na mabuntis hanggang sa pagdadalang-tao. Iwasan ding uminom ng kape at mga inuming merong caffeine. Ayon sa National Health Service, dapat magbawas ng caffeine intake hanggang 200 mg o dalawang tasa kada araw para makaiwas sa birth defects at miscarriage.

Simulan na uminom ng pre-natal vitamins bago ka pa mabuntis o habang nagpaplano pa lamang. Ang pre-natal vitamis ay mga bitaminang mataas sa vitamin D at folic acid. Ayon sa pag-aaral, 400 micrograms (mcg) pa lamang ng folic acid ay nakakatulong na sa maayos na development ng fetal brain at spinal cord.

Pagkonsulta sa Doktor

Para sa mga may sakit na dati pa, kumunsulta sa doktor para sigurado tungkol sa iyong kalusugan. Makatutulong sa iyong pamilya ang pagkonsulta upang makaiwas sa negatibong balita sa kalaunan. Sa pamamagitan ng pagpunta sa doktor, malalaman mo kung ano ang mga dapat mong gawing treatment para sa mga kalagayan mo.

Mga Pagbabago Sa Pamumuhay

Habang nagtatangkang bumuo ng pamilya, layuning umabot sa malusog na timbang bago pa mabuntis. Kapag ikaw ay underweight o overweight, maaari kang makaranas ng kahirapan sa pagbubuntis dahil sa pagbaba ng iyong fertility rate. Maaari rin ito magdulot ng ilang problema para sa baby mo kapag wala ka sa wastong timbang.

Mabuting maging updated sa mga bakuna mo. Para na rin makaiwas ka sa sakit na maaaring makaapekto sa iyo at sa bata. Ugaliing magpakonsulta sa doktor at magpa-check up at bantayan ang kalagayan mo. Kung meron kang iniinom na over-the-counter na gamot, alamin kung merong side effects ito sa mga buntis. Tandaan, crucial ang access to health care. Do not hesitate to go to the doctor.

Source

Dapat Tandaan habang Nagbubuntis

Dapat tumigil uminom ng birth control pills ang isang magbubuntis para makabalik sa normal na menstrual cycle. Sa paraan na ‘to, malalaman mo kung kailan ang iyong ovulation. Kailangan mo itigil ang use of contraception agad para matigil din ang effects of birth control, such as ang pagtigil ng period.

Iwasang manigarilyo habang nagtatangkang mabuntis at nagbubuntis dahil ang mga ito’y mayroong mga toxin na nakasisira ng DNA ng mga reproductive cells sa babae at lalaki.

Importante din sa isang buntis na panatilihing relaxed ang kapaligiran at umiwas sa stress. Napakahalaga rin ng sapat na tulog at pahinga.

Tandaan na merong malaking epekto ang pagbubuntis sa hormones mo, kaya’t maari kang mahilo, masuka, at magkaroon ng masamang emosyon at extreme mood swings. Lahat ‘to ay normal at bahagi ng pagbubuntis.

Pag-Iwas sa Stress

Upang makaiwas naman sa stress, maglaan ng oras sa exercise araw-araw. Kahit kalahating oras lang ng ehersisyo ay sapat na sa mga buntis upang manatiling malusog at malakas. Magpakonsulta sa doktor bago magsimula ng workout program, at dahan-dahanin lamang ang pag-workout kapag baguhan lang at hindi pa sanay.

Uminom din ng maraming tubig at iwasang magpagod kapag mainit.  Tumawag sa doktor kapag makaranas ng mga sumusunod habang nag-eerhisyo:

 • Pagkahilo
 • Sakit sa dibdib
 • Sakit sa tiyan
 • Malabong paningin

Pagtatrabaho Habang Buntis

Kailangan ng madalas na pahinga sa trabaho at stress. Kahit maikling panahon lang upang maka-relax ay sapat na para makabalik sa gawain. Mainam din uminom ng maraming tubig sa maghapon habang nagpapahinga.

Mainam kumain ng mga pagkaing mayaman sa iron dahil makakatulong sila upang maka-iwas sa anemia. Ito ay isang pangkaraniwang sakit ng mga buntis dulot ng pagtaas ng blood volume. Ilan sa sintomas ng anemia ay fatigue o matinding pagod, mabilis na pagtibok ng puso, at hirap sa paghinga.

May mga trabahong mapisikal at mabigat masyado na dapat iwasan dahil sa kailangan mo ng pahinga. Kahit nga mga trabahong pang-opisina na nakaupo ka maghapon ay posible rin makadulot ng pagod at stress. Sa kalusugan mo nakadepende kung dapat ka pa bang magtrabaho o huwag muna. Maraming mga buntis na nakararanas ng pre-term labor at iba pang komplikasyon na magtutulak sa’yo na magpahinga muna.

Kapag malapit na manganak at kinakailangan na kumuha ng maternity leave, maging pamilyar sa batas upang makapagplano at makapaghanda nang maigi. Ayon dito, ang isang nanay ay maaring tumagal ng 105 (120 kapag solo parent) na araw na merong paid maternity leave. Maaaring pahabain pa ng 30 days, ngunit wala na itong bayad.

Mga Gastusin Sa Pagpapalaki Ng Anak

Napakahalaga na matutong magtabi ng ipon galing sa kinikita mo bago pa man magpasya na bumuo ng pamilya at magkaanak.

Isang dapat tandaan ay matutong mag-budget para hindi ka kulangin sa panggastos at magulat sa bayarin. Magandang paraan ng pag-ayos ng baby budget ay ang pagtabi ng 50% sa mga kailangan katulad ng hospital bills, gatas, at diaper, 30% naman sa ilang gusto tulad ng gadgets at 20% sa ipon at investment.

Ayon sa Smart Parenting, aabutin ng isang milyong piso ang total na aabutin ng bayarin sa isang baby mula sa kanyang pagkapanganak hanggang edad na dalawang taong gulang. Kaya importanteng maging wais sa budget at ipon. Mabuti na ang handa sa mga pangangailangan ng mga bata.

Source

Pagbabago Ng Mga Bagay Sa Bahay At Sa Buhay

Asahang maraming mangyayaring pagkukumpuni o renovation kapag nagkaroon ng bata sa bahay mo. Para na rin masiguro na ligtas ang pamilya at may kaaya-ayang kapaligiran si baby.

Bago pa simulang magbaklas at magkabit ng mga bagay, mahalagang siguraduhin na smoke-free kayo sa inyong bahay. Tandaan na maselan ang mga bata sa secondhand smoke, at nakadudulot din ‘to ng sari-saring komplikasyon sa bata.

Sa usaping home renovation naman, mainam na nakaangkla ang kasangkapan at furniture sa pader upang hindi ito mahulog sa bata. Siguraduhing malayo sa bintana ang mga muwebles, at dapat hindi ‘to kayang buksan ng bata. Dapat din iligpit ang choking hazards, at tiyakin na nakatutok ka sa bata kapag siya’y naglalaro. Ilayo sa kanilang paligid ang mga kawad para hindi sila madapa, at takpan ang saksakan para hindi nila mapaglaruan.

Ihiwalay sa bata ang matutulis na bagay gaya ng kutsilyo at siguraduhing hindi nila ito abot. Patayin din lahat ng appliances matapos gamitin para hindi ‘to pagsimulan ng sunog. Maganda rin na may high chair para sa bata kapag nagsimula na silang kumain ng solid food para komportable sila sa pagkain at komportable ka naman sa paglilinis.

Payo Sa Pagbuo Ng Isang Pamilya

Napakahalaga na i-enjoy ang iyong buhay habang hindi pa dumadating ang responsibilidad na dala ng isang anak. Totoo na magbabago ang pananaw mo sa buhay buhat ng pagkakaroon ng isa pang miyembro ng pamilya, at marami kang hindi na magagawa, ‘di gaya ng dati. Alalahanin na bago ka makapag-alaga sa ibang tao, kailangang na alagaan mo muna ang sarili mo, mapa-isip man o sa pangangatawan.

Hindi birong magkaroon ng baby. Ang pagkakaroon ng anak at pagbuo ng pamilya ay dalawa sa pinakamakabuluhang pangyayari na maaari mong maranasan. Mahalaga na ito ay paghandaan nang maigi at alamin lahat ng kailangan para sa kapakanan ng bagong miyembro ng pamilya. Importanteng maghanda para sa pamilya, sa sarili, pati na sa baby.

Importanteng busisiin nang maigi ang relasyon mo sa iyong asawa/partner, paunlarin ang iyong kalusugan, ayusin ang kalagayang pampinansyal, at makinig sa aming mga payong nabanggit dito. Marami ring do’s and don’ts sa pagbubuntis kaya’t mahalagang maging malay sa usaping ito.

Bilang mga future mommy, magandang regalo para sa ating baby ang ating pagiging handa. Higit pa sa lahat, gawin natin ito para sa kanila.

Kahalagahan ng Family Planning

Ang family planning, o ang maingat na pagpaplano sa pagbuo ng pamilya, ay may malalim na kahalagahan hindi lamang para sa mag-asawa kundi pati na rin para sa kanilang magiging mga anak at sa lipunan. Ito ay hindi lamang pagpaplano kung ilan ang magiging anak, kundi paghahanda sa lahat ng aspekto ng buhay na kanilang kakaharapin bilang isang pamilya.

Narito ang ilan sa mga pangunahing na nagpapakita ng importance of family planning:

Kalusugang Pisikal at Emosyonal

Mahalagang tiyakin na nasa mabuting kalusugan ang parehong magulang bago magkaroon ng anak. Ang preconception care ay mahalaga para masuri at ma-improve ang kalusugan ng mag-asawa bago pa man magbuntis. Sa pamamagitan nito, mas mababa ang panganib ng mga komplikasyon sa pagbubuntis at panganganak.

Ang family planning ay nagbibigay-daan din para sa emosyonal na paghahanda at pagtatag ng isang matatag na relasyon na siyang magiging pundasyon sa pagpapalaki ng anak.

Pananalapi at Ekonomiya

Isa sa mga pinakamahalagang aspekto ng family planning ay ang ekonomiya. Ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at paghahanda sa pananalapi bago ang pagkakaroon ng anak ay nagbibigay ng seguridad na kayo ay handa sa mga gastusin na kaakibat ng pagpapalaki ng isang bata. Kabilang dito ang pangangailangan sa pagkain, tirahan, edukasyon, at kalusugan. Sa pamamagitan ng maayos na pagpaplano, maiiwasan ang hindi kinakailangang stress na maaaring magdulot ng problema sa pamilya.

Source

Edukasyon at Career Planning

Ang family planning ay nagbibigay ng pagkakataon sa mag-asawa na makamit muna ang kanilang personal na layunin, tulad ng pagtatapos ng edukasyon o pag-abot sa isang tiyak na antas sa kanilang career bago magkaroon ng anak.

Sa ganitong paraan, mas magiging handa sila na magbigay ng oras, atensyon, at suporta sa kanilang magiging mga anak.

Panlipunang Responsibilidad

Sa pananaw ng mas malaking komunidad, ang family planning ay mahalaga rin para sa sustainable development. Ang pagkakaroon ng kontrol sa paglaki ng populasyon ay nakakatulong sa pagbabalanse ng mga pangangailangan ng tao at mga available na resources. Sa pamamagitan nito, mas mapapabuti ang kalidad ng buhay hindi lamang ng isang pamilya kundi ng buong komunidad.

Quality Time at Bonding

Kapag maayos ang pagpaplano ng pamilya, mas maraming oras at pagkakataon ang mag-asawa na maglaan ng quality time para sa bawat isa at sa kanilang mga anak. Ang bonding na ito ay mahalaga para sa emosyonal na kalusugan at pagbuo ng matibay na relasyon sa loob ng pamilya.

So, how important are family planning services in the longevity of relationships? Ang sagot ay family planning is one of the best things na pwede mong gawin for your relationship. The number of people na nakinabang dito ay hindi na mabilang, and the benefits of it are obvious. Kung ikaw ay nagcoconsider for family planning, ang payo namin ay ituloy mo na. Off to family planning!

Sa kabuuan, ang family planning ay isang hakbang na nagbibigay-daan para sa mas responsable at pinag-isipang pagpapalaki ng pamilya. Ito ay isang investment sa kinabukasan na ang bunga ay hindi lamang sa aspektong pampinansyal o material kundi sa kabuuang kalidad ng buhay ng bawat miyembro ng pamilya.

Benefits ng Pag-uusap ng Partners Bago Magsimula ng Pamilya

Ang pag-uusap ng mag-partner bago magsimula ng pamilya ay napakahalaga at nagbibigay ng maraming benepisyo. Narito ang ilang mga pakinabang ng masusing pag-uusap at pagpaplano:

Pagkakaroon ng Parehong Direksyon at Layunin

Ang isa sa mga pangunahing benepisyo ng pag-uusap ng mga mag-partner bago magtayo ng pamilya ay ang pagkakaroon ng pagkakaisa sa direksyon at mga layunin.

Kapag ang mag-asawa ay nagkakaroon ng malalim na diyalogo tungkol sa kanilang kinabukasan, lumilinaw ang kanilang mga personal na mithiin at pangarap na gusto nilang marating bilang isang pamilya. Sa pamamagitan ng pagpapalitan ng kuro-kuro, ideya, at damdamin, mas nagiging bukas sila sa isa’t isa at nakabubuo ng mga plano na pareho nilang tinatanggap at sinusuportahan.

Ang pagkakaroon ng parehong direksyon ay tumutukoy sa pagkakaintindihan sa mga mahahalagang aspeto ng buhay, tulad ng kung ilang anak ang nais nilang magkaroon, saan nila gustong tumira, anong uri ng pamumuhay ang nais nilang itaguyod, at kung paano nila isasakatuparan ang kanilang mga responsibilidad bilang magulang. Ang layunin ng pagkakaroon ng iisang direksyon ay upang mabawasan ang mga hindi pagkakaunawaan at makapagbigay ng isang matatag at harmonious na kapaligiran para sa kanilang mga anak.

Source

Pagkilala sa mga Prioridad

Ang pag-uusap ukol sa mga priyoridad ay kasinghalaga ng pagtakda ng mga layunin. Sa yugtong ito, pinag-uusapan ng mag-partner ang kanilang mga indibidwal na pangangailangan at kagustuhan pati na rin ang mga pangangailangan ng kanilang magiging pamilya. Mahalaga na maipahayag ng bawat isa ang kanilang mga pangunahing hangarin—maaaring ito ay pagpapalago ng karera, pagpapatuloy ng pag-aaral, o ang pagnanais na magkaroon ng mas maraming oras sa bahay kasama ang pamilya.

Ang pagkilala at pagtanggap sa mga priyoridad ng bawat isa ay susi sa pagbuo ng isang matibay na pagsasama.

Halimbawa, kung ang isa sa mag-partner ay may malakas na pagnanais na umunlad sa kanyang propesyon, dapat itong mapag-usapan at mahanapan ng angkop na solusyon upang hindi ito magdulot ng hindi pagkakasundo sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng malinaw na priyoridad ay nagbibigay-daan din sa mas epektibong pagpaplano sa oras at resources, lalo na sa pagdating ng mga anak.

Sa pagkilala sa mga priyoridad, dapat ding isaalang-alang ang mga sakripisyo na maaaring kailanganin. Ang bawat desisyon ay may kaakibat na kompromiso at kinakailangang maging tapat at bukas ang mag-partner sa mga posibleng pagbabagong ito sa kanilang buhay.

Sa pamamagitan ng maayos na pagkilala at pagtanggap sa mga priyoridad, mas nagiging handa ang bawat isa sa pagtugon sa mga pangangailangan ng pamilya at sa pagsuporta sa bawat isa sa kanilang mga personal na layunin.

Pag-unawa sa Pananalapi

Ang usaping pananalapi ay isa sa mga pinakakritikal na aspeto sa pagpaplano ng pamilya. Ang pagkakaroon ng bukas at tapat na diskusyon ukol sa financial status at mga inaasahang gastusin ay makakatulong upang maiwasan ang mga potensyal na pinansyal na problema sa hinaharap. Dito papasok ang kahalagahan ng pagtatakda ng budget, pag-iipon, at pagpaplano para sa mga inaasahang gastos gaya ng panganganak, edukasyon ng mga anak, pang-araw-araw na gastusin, at maging ang hindi inaasahang pangyayari tulad ng sakit o aksidente.

Ang pag-uusap ukol sa pananalapi ay dapat maglaman ng detalyadong pagtalakay sa kinikita ng bawat isa, posibleng pagkakataon para sa pag-unlad ng kita, at pagplano sa paggamit ng pera. Mahalaga rin ang pagbuo ng emergency fund na siyang magiging sandalan sa oras ng pangangailangan.

Bukod pa rito, dapat pag-usapan ang tungkol sa segurong pangkalusugan, investment, at retirement plan na lahat ay mahalaga sa pagtiyak ng financial security ng pamilya.

Pag-aaral sa Posibleng Hamon

Ang pagkakaroon ng anak ay hindi lamang puno ng saya at pagmamahal, kundi maaari ring magdala ng iba’t ibang uri ng hamon. Kabilang dito ang mga pagbabago sa dynamics ng pamilya, ang pangangailangan sa pagdisiplina, at pagharap sa mga isyu sa kalusugan at edukasyon.

Mahalaga na pag-usapan at paghandaan ang mga posibleng scenario na ito upang hindi magulat at maging mahirap ang pag-adapt sa mga magulang.

Ang pagtalakay sa mga potensyal na hamon ay nagbibigay-daan para magkaroon ng mas malalim na pag-unawa ang mag-asawa sa kanilang mga papel at responsibilidad bilang magulang. Maaari rin itong kasama ang pagbuo ng mga estratehiya sa pagpapalaki ng anak, pagtatakda ng mga limitasyon at patakaran sa loob ng tahanan, at paghahanda para sa posibleng mga pagbabago sa relasyon ng mag-asawa. Sa pamamagitan ng maagang pagkilala sa mga hamong ito, mas nagiging handa ang mag-partner na harapin ang mga ito nang magkasama at may pagkakaisa.

Source

Pagtatag ng Suportang Sistema

Sa pagbuo ng pamilya, hindi lamang ang mag-partner ang dapat umasaan sa isa’t isa; mahalaga rin ang pagkakaroon ng isang matatag na suportang sistema. Ito ay kinapapalooban ng mga kamag-anak, kaibigan, at miyembro ng komunidad na handang magbigay ng suporta, gabay, at tulong sa oras ng pangangailangan. Ang pagkakaroon ng isang suportang sistema ay nagbibigay ng emosyonal na seguridad at praktikal na tulong, na parehong mahalaga lalo na sa mga panahong may mga hamon o krisis.

Ang pagtatag ng isang malakas na network ng suporta ay nagsisimula sa pagkilala sa mga taong mapagkakatiwalaan at handang tumulong. Maaaring kabilang dito ang pamilya at mga kaibigan na mayroon nang karanasan sa pagpapalaki ng anak, mga propesyonal tulad ng pediatricians at child care experts, at mga grupong pangkomunidad o mga organisasyong nag-aalok ng suporta para sa mga magulang.

Ang pagsali sa mga parent support groups, pag-attend sa mga seminar at workshop tungkol sa pagpapalaki ng anak, at ang pagbuo ng isang “village” o komunidad na mag-aalaga at susuporta sa isa’t isa ay ilan lamang sa mga hakbang para pagtibayin ang suportang sistema.

Emosyonal na Pagkakalapit

Ang emosyonal na pagkakalapit o intimacy ay isang mahalagang salik sa pagpapatibay ng relasyon ng mag-partner, lalo na sa konteksto ng pagbuo ng isang pamilya. Ito ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng malalim na koneksyon, pag-unawa, at pagiging bukas sa isa’t isa sa mga damdamin at emosyon. Sa pamamagitan ng matapat at bukas na komunikasyon, nagkakaroon ang mag-asawa ng kakayahan na magbahagi ng kanilang mga takot, kagalakan, pag-asa, at pangarap nang walang pag-aalinlangan.

Ang pagbuo ng emosyonal na pagkakalapit ay nangangailangan ng oras at pagsisikap. Ito ay kinabibilangan ng regular na pag-uusap at pag-check in sa emosyonal na kalagayan ng isa’t isa, paggugol ng quality time nang magkasama, at pagpapakita ng pisikal na lambing at suporta.

Ang emosyonal na intimacy ay nagpapalakas din ng pundasyon para sa paglutas ng mga konflikto at pagharap sa mga hamon na dala ng pagiging magulang, dahil ito ay nagtataguyod ng tiwala at pang-unawa sa isa’t isa.

Sa pag-aalaga ng emosyonal na pagkakalapit, ang mag-partner ay nagkakaroon ng kakayahang suportahan ang isa’t isa hindi lamang sa mga masasayang panahon kundi pati na rin sa mga panahong may mga pagsubok. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagkakaroon ng isang malusog at matibay na relasyon na magsisilbing haligi sa pagtataguyod ng isang masaya at maunlad na pamilya.

Pagpaplano sa Kinabukasan

Ang pagpaplano sa kinabukasan ay isang mahalagang aspeto ng family planning dahil ito ang nagsisilbing blueprint o balangkas ng inyong magiging buhay bilang pamilya. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iisip kung ilan ang nais na anak o kung saan titira, kundi pati na rin sa pagtatakda ng mga long-term goals tulad ng edukasyon para sa mga anak, pagpaplano para sa pagretiro, at paghahanda para sa iba pang mahahalagang yugto ng buhay.

Ang detalyadong pagpaplano sa kinabukasan ay nangangailangan ng pagsasaalang-alang sa iba’t ibang aspeto tulad ng karera, personal na mga layunin, at mga inaasahan sa lifestyle na nais itaguyod. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng plano B para sa mga hindi inaasahang sitwasyon, tulad ng pagkawala ng trabaho o pagbabago sa economic climate.

Source

Sa pamamagitan ng maayos na financial planning, pagkakaroon ng insurance, at pag-iinvest, maaari ninyong tiyakin na ang inyong pamilya ay may sapat na seguridad at handa sa anumang maaaring dumating na pagsubok.

Pagkakaroon ng Kontrol at Kapayapaan ng Isip

Ang pag-uusap at pagpaplano bago magtayo ng pamilya ay nagbibigay din sa mag-partner ng kontrol sa kanilang kinabukasan at kapayapaan ng isip. Sa pagkakaroon ng maayos na plano, mas madali ninyong mahaharap ang mga hindi inaasahang pangyayari dahil alam ninyo na may mga hakbang kayong pinagkasunduan na susundan.

Ang pagkakaroon ng kontrol ay nagbibigay-daan din sa inyo na maging proactive sa paghahanda sa iba’t ibang aspeto ng inyong buhay bilang magulang, kabilang na ang physical, emosyonal, at spiritual well-being ng buong pamilya.

Ang kapayapaan ng isip na dala ng pagkakaroon ng kontrol at pagiging handa ay hindi matutumbasan. Kapag kayo ay may klarong financial plan, suportang sistema, at malusog na relasyon, mas nagiging positibo ang pagtingin sa hinaharap at nababawasan ang stress at anxieties na karaniwan sa pagpapalaki ng pamilya.

Ang pagiging handa ay hindi lamang para sa inyong dalawa bilang mag-partner kundi para na rin sa kapakanan at kinabukasan ng inyong mga anak.

Konklusyon

Ang maagang pag-uusap at pagpaplano ay nagbibigay ng pakiramdam ng kontrol at nagdudulot ng kapayapaan ng isip. Ang pagiging handa at pagkakaroon ng plano ay nakakabawas sa anxiety at takot sa mga hindi inaasahang pangyayari.

Ang pag-uusap ng mag-partner bago ang pagbuo ng pamilya ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng matatag na pundasyon para sa isang masaya at malusog na buhay pamilya. Ito ay isang paraan ng pagtitiyak na ang bawat desisyon ay pinag-isipan at sumusuporta sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa sa pamilya.

Kathy Urbanski

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *