pamilya

Mga Dapat Paghandaan Bago Magsimula Ng Pamilya


Source: Pixabay

Hindi madali maging isang mommy at magsimula ng isang pamilya. Dapat pag-isipan at pag-planuhan ito ng maigi upang tiyaking ito talaga ang gusto mong tahakin. Kapag ikaw ay desidido nang magsimula ng pamilya, kailangan din paghandaang mabuti upang maiwasan ang mga komplikasyon at manatiling positibo ang buong karanasan ng pagbubuntis. Bagaman nakakapanibago at kailangan paghandaan ang pagbubuntis, asahan ang isang napaka-exciting na panahon sa iyong buhay sa paglalakbay mula Preggy to Mommy. 

Usapang Mag-asawa

Maraming pagbabago sa iyong pamumuhay ang dapat simulan sa pagkakaroon ng mga anak. Mula sa kinakain, trabaho, relasyon at lifestyle, asahan na kailangan mo magsakripisyo at maging disiplinado upang maging handa na bumuo ng isang pamilya. Basahin at isabuhay ang mga gabay at payo na ito upang maging smooth sailing ang buhay-pamilya.

Bago pa man magsimula ng pamilya, importanteng magkaroon na ng diskusyon kasama ang iyong partner upang mapaghandaan ang pagkakaroon ng anak. Mahalagang talakayin kung desidido na ba kayo magkaroon ng anak o ito ay dala lamang ng pressure mula sa mga magulang, kaibigan at sarili.


Source: Pxfuel

Kailangan din alamin kung handa ka na bang tumigil panandalian sa iyong trabaho at magpokus sa pagiging maybahay at ilaw ng tahanan. Timbangin mo kung mas mahalaga ba talaga sa iyo ang pagsimula ng pamilya at pagkakaroon ng anak, kumpara sa iyong hanapbuhay at negosyo. Ito’y dahil matagal tagal na oras ang iyong gugugulin hindi lang sa pagbubuntis, pero sa pagalaga din ng bata sa paglaki nito.

Siyasatin din ng maigi ang iyong kalagayang pampinansiyal. Tanungin ang mga sarili kung kaya na ba akuin ang responsibilidad ng pagiging magulang at gumastos para sa mga pangangailangan ng bata at ng pamilya.

Kung alanganin naman ang iyong relasyon sa iyong partner, mainam din na pag-usapan ito dahil hindi malulutas ang inyong mga problema sa pagkakaroon ng anak. Bagkus, maari pa itong maging sanhi ng away at hindi pagkakaintindihan kung hindi napag-handaan at napag-planuhan. Kung sakali, damay din ang bata at malalagay siya sa alanganing sitwasyon.

Source: Pixabay

Laging tandaan na hindi biro ang pagsisimula ng pamilya, at siguradong kailangan magtiis at magadjust sa mga pagbabagong darating. Pero sa huli, worth it naman ito at isang napaka-exciting na kabanata ng iyong buhay, basta’t napaghandaang maigi.

Wastong Nutrisyon

Source: Pxfuel

Bago maging isang ganap na preggy, kailangan mo mapagtanto na ang iyong mga kinakain at iniinom ay hindi na lamang para sa iyong pansariling kalusugan kundi para rin sa kalusugan ng iyong baby sa sinapupunan. Lahat ng iyong kinakain, mabuti man o masama, ay nakakaapekto sa iyong anak at sa iyong magiging pamilya, sa ayaw at sa gusto mo.

Una, tandaan na maraming pagbabago sa pagkain ang mararanasan pag nagsimula ng pamilya. Sa isang banda, kailangan kumain ng masusustansyang pagkain katulad ng prutas, gulay, whole grains, at dairy. Kumain din ng mga pagkaing mayaman sa calcium, iron at protein. 

Sa kabilang banda naman, kailangan iwasan kumain ng mga pagkaing matamis na puno ng refined sugar at matatabang pagkain. Siguraduhin din na luto ang inyong kinakain, sapagkat masama ang mga hilaw at undercooked na pagkain dahil maaring kontaminado ito. Ayon sa American Pregnancy Association, ang mga pagkaing may bacteria na tinatawag na listeria ay maaring makatawid sa placenta at makaimpeksyon sa fetus sa sinapupunan at magsanhi ng infection o kaya’y miscarriage. Ang mga pagkaing dapat iwasan ay ang sumusunod:

 • Deli meat
 • Mercury-rich fish
 • Smoked seafood
 • Raw meat and shellfish
 • Soft cheese
 • Raw egg
 • Unpasteurized milk

Mainam din na iwasan na ang pag-inom ng alak simula pa lang sa pagsusubok na mabuntis hanggang sa mismong pagdadalang-tao. Bawasan na rin ang paginom ng kape at mga inuming may caffeine habang buntis. Ayon sa National Health Service, dapat limitahan ang caffeine intake hanggang 200mg o dalawang tasa kada araw para maiwasan ang mga birth defect at posiblidad na makunan.

Source: Pixabay

Bago pa man mabuntis at nagpplano pa lang, mabuting simulan na uminom ng pre-natal vitamins. Ito ay mga bitaminang mataas sa vitamin D at folic acid. Ayon sa mga pag-aaral, ang 400 micrograms (mcg) na folic acid bago at habang nagdadalang-tao ay nakakatulong sa maayos na pagdevelop ng fetal brain at spinal cord, at sa pagiwas ng mga birth defect. 

Mga Pagbabago Sa Pamumuhay

Source: Pixabay

Habang nagtatangkang bumuo ng pamilya, mainam na umabot sa malusog na timbang bago pa mabuntis. Ang pagiging underweight o overweight ay maaaring maging balakid sa pagbuo ng pamilya sapagkat bumababa ang iyong fertility at mahihirapan ka mabuntis. Kapag hindi din wasto ang iyong timbang, maari rin ito maging sanhi ng mga problema habang nagdadalang-tao at makaapekto sa baby.

Sa usaping medical naman, mabuting maging updated sa iyong mga bakuna, upang maiwasan ang iba’t-ibang sakit na maaring makaapekto sa iyo at sa bata. Ugaliing magpakonsulta sa doktor at palaging magpacheck-up upang nababantayan ang iyong kalagayan. Alamin din kung may epekto ang mga iniinom na over-the-counter na gamot kung may side-effects sa mga buntis. 

Source: Pixabay

Upang mabuntis, kinakailangan din na itigil ang iyong birth control at manumbalik sa normal na menstrual cycle upang malaman ang panahon ng ovulation. Maaring magtagal ng ilang linggo hanggang isang buwan bago bumalik ang iyong cycle sa dati. 

Iwasan ang paninigarilyo habang nagtatangkang mabuntis at habang buntis. Ang mga toxin na nasa sigarilyo ay nakakasira ng DNA ng mga reproductive cells sa parehong babae at lalaki. Ibig sabihin, mas mahihirapan mabuntis ang babae kung ito ang kanyang hangad. 

Importante din umiwas sa stress at panatilihing relaxed ang kapaligiran. Napakahalaga ng sapat na tulog at pahinga para sa mga nagbubuntis. Mainam rin na maglabas ng mga saloobin at sama ng loob sa mga kaibigan, pamilya at mahal sa buhay. Tandaan na malaki ang epekto ng pagbubuntis sa iyong mga hormones, kung kaya’t maari kang mahilo, masuka, at magkaroon ng masamang emosyon at extreme mood swings. Lahat ito ay normal at bahagi ng pagbubuntis. 

Source: Unsplash

Upang bumaba ang stress, mag-exercise araw araw. Kahit kalahating oras lang ng pag eerhisyo ay sapat na upang manatiling malusog at malakas. Mga gawaing pisikal katulad ng yoga ay maraming benepisyo para sa mga buntis, subalit iwasan ang mga masyadong mabigat at nakakapagod na sports. Magpakonsulta sa doktor bago magsimula ng isang workout program, at dahan-dahan lang sa pagworkout kung baguhan lang at hindi pa sanay. Uminom din ng maraming tubig at iwasan ang mainit na panahon. 

Tumawag sa doktor pag nakaranas ng mga sumusunod habang nageerhisyo:

 • Pagkahilo
 • Sakit sa dibdib
 • Sakit sa tiyan 
 • Malabong paningin

Pagtatrabaho Habang Buntis

Source: Pixabay

Hindi maitatanggi na kahit buntis tayo, nais natin makatulong sa mga gastusin ng pamilya. Kaya naman, karamihan ng mga preggy ay nagtatrabaho pa rin habang nagdadalang-tao. Subalit, huwag natin kalimutan na maraming bawal sa mga buntis, at kailangan ng doble pag-iingat para kay baby.

Una, kailangan natin ng madalas na pahinga mula sa trabaho at stress. Kahit maikling panahon lang upang makarelax ay sapat na para makabalik sa gawain. Mainam din na uminom ng maraming tubig sa maghapon habang nagpapahinga. Kapag nakararanas ng pagkahilo at pagkasuka, pwedeng kumain ng meryendang wala masyadong lasa katulad ng crackers.
Ang mga pagkaing mayaman sa iron ay makakatulong upang maiwasan ang anemia, na isang pangkaraniwang sakit ng mga buntis dahil sa pagakyat ng blood volume. Ang mga sintomas ng anemia ay fatigue o matinding pagkapagod, mabilis na tibok ng puso, at hirap sa paghinga.

Source: Pickpik

Malaki ang pinagkakaiba ng kada trabaho o hanapbuhay, kung kaya’t nakadepende ang pagttrabaho ng isang buntis sa kanyang mga kalagayan. Halimbawa, mas mainam na magabiso sa opisina kapag ang trabaho mo’y night shift o pang-gabi dahil kinakailangan mo ng sapat na tulog. Ang mga trabaho namang may radiation, katulad ng mga sa x-ray, ay dapat iwasan dahil maaring magkaroon ng birth defects ang exposure dito. Ang mga trabaho namang pisikal at mabigat ay dapat iwasan na dahil kailangan ng pahinga. Kahit mga trabahong opisina na nakaupo lang maghapon, maari rin makadulot ng pagkapagod at stress. 

Sumatotal, antabayanan mo ang iyong kalusugan para malaman kung kaya mo ba magtrabaho o hindi. Ang mga buntis na nakararanas ng pre-term labor at iba pang komplikasyon ay  kakailanganing manatili sa kama at magpahinga. 

Kapag malapit na manganak at kinakailangan na kumuha ng maternity leave, mainam na alamin ang batas upang makapagplano at makapaghanda ng maigi. Ayon dito, maaring tumagal ng 105 (120 kung solo parent) na araw ang paid maternity leave sa kahit anong paraan ng pagpapaanak, at maari rin pahabain pa ng karagdagang 30 days subalit wala na itong bayad.

Mga Gastusin Sa Pagpapalaki Ng Anak

Source: Pickpik

Kaugnay sa iyong trabaho at hanapbuhay, napakahalagang aspeto ng pagbuo ng pamilya ang iyong kalagayang pampinansiyal. Alam natin lahat na hindi mura ang pagpapalaki ng isang bata. Mula sa gastusin sa bahay, pagkain, damit, at edukasyon, mas mabigat ang iyong pasan na gastos kung hindi ka naghanda nang mabuti.

Kaya naman, napakahalaga na matutong mag-ipon mula sa iyong kinikita bago pa man magpasya na bumuo ng pamilya at magka-anak. Ang mas maagang pag-iipon ay makapagbibigay ng mas malaking kaginhawaan at kalayaan upang gawin ang iyong gusto para sa ikabubuti ng iyong pamilya. 

Importante din na matuto mag budget para hindi kulangin ang panggastos at hindi magulat sa ibang mga bayarin. Isang magandang pagayos ng iyong baby budget ay 50% sa mga kailangan katulad ng bills, gatas at diaper, 30% sa mga gusto tulad ng gadget, at 20% sa pag-iipon at pag-invest. Upang makatulong, mainam din na matuto magbawas sa mga gastusin at magtipid sa kuryente, tubig at di kailangang subscriptions.

Source: Pixabay

Bago pa man lumabas ang iyong baby, marami nang gastos sa ospital. Hindi din tumitigil ang bayarin sa mga diaper ng isang bata. Bagkus, mas dadami ang bayarin pag nagsimula nang mag-aral ang iyong anak at lumaki ang iyong pamilya. Ayon sa Smart Parenting, aabutin ng isang milyong piso ang bayarin sa isang baby mula sa pagkapakanak hanggang edad na dalawang taong gulang. Kung kaya’t napakaimportante na isaayos ang iyong budget at ipon

Pangangalaga Sa Paglaki Ng Bata

Source: Pixabay

Habang maaga, mainam na simulan nang maghanap ng posibleng mag-aalaga sa bata lalo na kung iniisip na manumbalik sa trabaho. Sa batas, halos tatlong buwan na palugit ang binibigay para sa maternity leave. Pagkatapos nito, kadalasan kailangan na manumbalik. Hindi habambuhay na ikaw ang mangangalaga sa iyong anak. Maraming responsibilidad na kailangan balikan gano pa man natin gusto tutukan ang ating anak. Minsan, kailangan din natin ng pahinga at “me time”. 

Kaya naman, mahalaga na makahanap ng ibang mapag-iiwanan ng bata na mapagkakatiwalaan mo at makatutulong sayo. Ito’y maaring sa isang kapamilya o kaya sa isang kasambahay. Siyasatin ang sitwasyon at paghandaan na ang lahat ng kakailanganin ng bata para maging madali ang pagbalik sa hanapbuhay. 
Habang lumalaki ang anak, mainam din na paghandaan na kung ipapasok ang bata sa day care o sa nursery. Hindi maiiwasan na kakailanganin na ng ating anak magsimula mag-aral. Tandaan na ang bata ay mabilis magdevelop at kritikal na masimulan na ang pagakatuto nito sa pagbasa, pagsulat at pagisip para hindi mapag-iwanan sa pagtanda. Ayon sa mga pagsusuri, maraming natututunan ang isang bata pagtagal ng panahon lalo na sa ganito kamurang edad.

Source: Pixabay

Kaya naman, sa edad na tatlo hanggang apat na taong gulang madalas nagsisimula ang preschool ng isang bata. Alamin ang mga posibilidad at mga ibang aspeto ng bawat preschool. Asahan na titimbingan mo ang mga konsiderahin, tulad ng lokasyon, presyo, komunidad, guro, at iba pa.

Asahan ang maraming pagbabago habang lumalaki ang iyong anak. Iba iba ang karanasan ng isang bata subalit hindi nalalayo ang mga kailangan alamin at intindihin para sa mga magulang nito. Sa simula ng pag-aaral, maaring maging emosyonal at maligalig ang iyong anak habang hindi pa sanay sa kanyang bagong kapaligiran at mga kaklase. Gayunpaman, matututo din makisalamuha ang iyong anak, at sa kalaunan magkakaroon na rin siya ng mga kaibigan. 

Source: Pixabay

Ang mga pagbabago na ito ay makaapekto din hindi lang sa bata kundi sa iyo. Asahan na maglalaho ang iyong nakasanayan na routine at schedule. Ngayon, kailangan mo na intindihin ang paghatid-sundo sa iyong anak, pagkain at baon, at tutukan ang kanyang pagkatuto sa mga takdang-aralin at proyekto. Mahalagang makipagtulungan sa iyong katiwala, maging kapamilya man o kasambahay, para maging hands-on sa anak kahit ikaw ay abala sa sariling hanapbuhay.

Alamin mo na rin ang mga patakaran ng iyong opisina hinggil sa pagliban upang tutukan ang iyong anak tuwing may event, o kaya alagaan ang iyong anak tuwing siya ay may sakit. Darating kasi ang araw na kailangan mo muna mag-absent sa trabaho upang manatili sa bahay para sa iyong anak.

Pagbabago Sa Bahay At Sa Buhay

Source: Peakpx

Sa pagkakaroon ng bata sa bahay, maraming pagkukumpuni o renovation ang asahang gagawin ng iyong pamilya upang masigurado na ligtas ang iyong anak, at kaaya-aya ang kanyang kapaligiran.
Bago pa man simulan magbaklas at magkabit ng mga bagay, mahalaga na isang smoke-free environment ang iyong bahay. Tandaan na maselan ang mga baby sa second-hand smoke, at nakadudulot ito ng sari-saring komplikasyon para sa bata.

Source: Peakpx

Sa usaping home renovation naman, mainam na naka-angkla ang mga kasangkapan at furniture sa pader upang hindi mahulog ang mga ito sa mga batang makulit at mahilig umakyat. Siguraduhing malayo ang mga muwebles sa mga bintana, at siguraduhin na hindi masyado mabubuksan ito, lalo na ng isang bata. Kailangan din ligpitin ang mga choking hazard, at tiyakin na malinis ang kapaligiran at natututukan ang paglalaro ng bata. Ilayo sa mga bata ang mga kawad upang hindi madapa, at takpan ang mga saksakan para hindi mapaglaruan at maaksidenteng makuryente.

Source: Peakpx

Ingatan din na mapunta sa kusina ang mga bata at ihiwalay ang mga matutulis na bagay katulad ng kutsilyo, gunting at tinidor. Patayin ang mga appliance tuwing tapos na gamitin para hindi makasimula ng sunog. Maganda din kung may high chair ang bata kapag nagsimula na kumain ng solid foods, para komportable ang bata sa pagkain, at komportable ka rin sa paglilinis. 

Asahan din na maraming transition sa pagdating ng responsibilidad sa iyong buhay. Mawawalan ka ng oras sa iyong sarili, kaya’t importante na magkaroon ng panandaliang “me time” upang maka unwind sa lahat ng stress buhat ng pagkakaroon ng anak. Ugaliin din na magschedule ng date night kasama si hubby para manatiling matibay ang relasyon mo sa iyong katuwang sa buhay-pamilya at katulong sa pagpapalaki ng bata.

Payo Sa Pagbuo Ng Isang Pamilya

Source: Pixabay

Napakahalaga na mag-enjoy sa iyong buhay habang hindi pa dumadating ang responsibilidad ng mga anak. Totoo na magbabago ang iyong pananaw sa buhay buhat ng pagkakaroon ng anak, at marami nang bagay ang hindi mo magagawa katulad ng dati. Alalahanin na bago ka makapag-alaga sa ibang tao, kailangan naalagaan mo muna ang iyong sarili, sa pagiisip man o sa pangangatawan.

Bukod sa iyong sarili, kailangan din alagaan ang iyong relasyon sa iyong asawa kung gusto mo magsimula ng matibay at masayang pamilya. Kung medyo alanganin ang iyong relasyon sa iyong asawa, magandang ideya na pag-usapan ninyo ng masinsinan ang pagkakaroon ng anak, at maari rin kumunsulta sa isang relationship counselor upang maayos ang iyong mga pinagaawayan. Huwag mong isipin na malulutas ang inyong problemang panrelasyon pag nagkaroon kayo ng anak dahil bagaman nakakatulong ito, maaari rin ito maging sanhi ng di pagkakaintindihan. Para sa kapakanan ng bata, mahalagang maayos makipagusap at may komunikasyon ang magiging magulang ng bata. Maraming pananagutan at gawaing bahay ang dala ng isang baby, kaya’t dapat handa ang parehong magulang niya.

Source: Pixabay

Ang pagkakaroon ng baby at pagbuo ng pamilya ay isa sa mga pinakamakabuluhang pangyayari sa buhay ng isang tao. Mahalaga na paghandaan ito ng maigi at alamin lahat ng kailangan para sa kapakanan ng iyong magiging anak. Importante na busisiin nang maigi ang iyong relasyon, panatiliin ang iyong kalusugan, ayusin ang kalagayang pampinansyal at tandaan ang mga payo. Marami ring do’s and don’ts ang pagbubuntis kung kaya’t mahalagang maging malay sa lahat ng ito. Bilang mga future mommy, ang pagiging handa sa pagbuo ng pamilya ay isa sa mga pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa ating mga anak. Gawin natin ito para sa kanila.

Leave a Comment