batang pasaway

11 Paraan ng Positibong Pagdidisiplina sa mga Batang Pasaway

Hindi maiiwasan na sa isang tahanan ay may mga batang pasaway. Nasa nature na kasi ng mga bata ang pagiging makulit at matigas ang ulo. Kadalasan, sa pagkilos nila ini-express ang kanilang nararamdaman. Marahil hindi pa kasi sila ganoon ka-articulate kung kaya naman imbes na sa salita ay sa actions nila ito ipinapakita. 

Kaya mga mommies, mabuting alamin ninyo muna kung ano ang sanhi ng problema bago kayo magsagawa ng disciplinary measures. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagiging mga batang pasaway ang inyong mga anak? Alamin natin. Narito ang ilan sa mga posibleng rason.

Mga Sanhi ng Pagiging Batang Pasaway

Maaaring nangangailan ng atensyon ang inyong mga anak.

Karamihan sa mga batang pasaway ay gusto lamang ng sapat na atensyon. May mga pagkakataong nagdadabog, nagrereklamo, at nagta-tantrums sila dahil hindi nila nakukuha ang lebel ng atensyon na gusto nila. Normal ito sa mga bata dahil ang madalas nilang kasama sa bahay ay kanilang mga magulang. Natural lamang na magdemand sila ng lambing.

Wala kayong dapat ipangamba ngunit wag naman itong ipagwalang-bahala. Siguraduhing naipaparamdam ninyo sa kanila na nandiyan lang kayo sa kanilang tabi.

Source:PxFuel

Maaaring nahihirapan ang inyong  mga anak dahil sa mga posibleng kakulangan.

Marami sa kabataan ang kulang sa kasanayan sa iba’t ibang aspeto tulad na lamang ng pakikisalamuha. Marahil ay isa ito sa mga dahilan kung bakit nagmumukha silang mga batang pasaway. Ilan sa mga karaniwang scenarios kapag may ganitong kakulangan ay nanunulak o nanakit ang bata. 

Maaaring ginagaya ng iyong mga anak ang madalas nilang nakikita.

 

Ang mga batang pasaway ay karaniwang hinuhubog ng paligid nila. Kung ano ang madalas nilang nakikita, iyon ang kanilang ginagawa. Inherent kasi sa mga nasa mababang edad ang pagmi-mimic ng mga bagay. 

Maaaring nakita niya si kuya na nagdadabog o kaya naman si ate na palasagot. Pwede ring may napanood siya sa telebisyon. Marami ang pwede niyang pagkuhanan ng inspirasyon sa mga ginagawa niya. Kaya naman kritikal ang tamang parenting sa pag-uugali ng inyong mga anak. Siguraduhing naaayon sa edad ang mga palabas na pinanunuod niya at magandang ehemplo sa kanya ang mga kasama niyo sa bahay. 

batang pasaway
Source:Flickr

Kung ayaw mo ng mga batang pasaway sa inyong tahanan, siguraduhin mo na maturuan sila ng magandang asal sa pamamagitan ng demonstration. Mas malaki ang chance na maintindihan nila ito kung kanila itong nakikita.

Maaaring nag-e-explore ang inyong mga anak.

Marahil kaya nagiging mga batang pasaway ang inyong mga anak ay dahil mataas ang kanilang curiosity. Natural ito sa mga nasa murang edad. Hindi pa nila naiintindihan lahat ng nangyayari sa mundo kung kaya naman lahat ay sinusubukan nila. Halimbawa na lamang dyan ay ang pagsubo nila ng kanilang mga laruan. 

Maaaring gusto lamang ng inyong mga anak ng personal space.

Mas nagiging matigas ang ulo ng mga bata habang lumalaki sila. Ang pagbabagong ito ay madalas na nakaugat sa kagustuhan nilang magkaroon ng kaunting independence. Halimbawa na lamang nito ay ang pagtakbo nang walang humpay. Marahil ay iniisip nila na kaya na nila kahit na hindi pa naman talaga. 

batang pasaway
Source: Pixabay

Sa mga ganitong pagkakataon, mas kailangan nila ng patnubay ng magulang. Wala pa silang gaanong muwang sa mundo kaya naman dapat bantayan ang pagkauhaw nila sa autonomy. Kapag ang mga batang pasaway ay naiwan na walang gabay, madadala nila ang maling pag-uugali sa kanilang pagtanda.

Maaaring nakukuha ng inyong mga anak ang gusto nila gamit ang pangungulit.

Ang pagta-tantrums ay isa sa mga paraang ginagawa ng mga batang pasaway upang makuha ang gusto nila. Marahil ay napagbigyan sila dati kung kaya naman inuulit-ulit nila ang ganitong taktika. Nagiging factor din ang parenting methods. Karaniwan kasing response ng mga magulang sa mga batang nagdadabog o umiiyak ay ang pagbibigay ng kung anu-anong reward. Tumatatak sa isip nila na makukuha nila ang gusto nila kung magiging sakit sila sa ulo. 

Maaaring hindi sanay ang inyong mga anak na kontrolin ang kanilang emosyon o damdamin.

Kung napapansin ninyong hirap sa pagkontrol ng emosyon ang inyong mga anak, huwag kayong mabahala. Natural lamang ito sa mga bata. Kung minsan madali silang malungkot, magalit, mainis, at madismaya. Dahil dito, nakagagawa sila ng mga bagay na hindi naman talaga dapat nila ginagawa. Nababansagan silang mga batang pasaway. 

Source: Pickpik

Ilang halimbawa ng mga actions na posible nilang magawa ay ang panununtok, paninipa, at pambabalibag ng kung anu-anong gamit. Kailangan niyo lamang silang bigyan ng tamang patnubay upang maitama ito. 

Maaaring may mga pangangailangan ang inyong mga anak na hindi natutugunan.

Dahil nga bata pa sila, sobrang limitado lang ang kanilang mga galaw. May mga bagay na hindi nila kayang gawin sa sarili lamang nila. Halimbawa na lamang ay ang pagkagutom o pagkauhaw. Ang toddlers ang karaniwang sinusumpong kapag hindi napagbibigyan. Marahil ay nagkakaroon ng mga batang pasaway sa inyong tahanan dahil minsan nararamdaman nilang sila ay walang karamay o napag-iiwanan. 

Maaaring ang inyong mga anak ay may kagustuhan sa kapangyarihan o kontrol.

Karamihan sa mga batang pasaway ay naghahanap lamang ng kontrol. May mga pagkakataong gustong maramdaman ng mga bata na may kapangyarihan silang gawin anuman ang nais nilang gawin. Kung nasa ganitong stage ang mga anak ninyo at hindi napagbibigyan, maaari silang mangulit. 

Source: PxFuel

Maaaring nakararanas ang iyong mga anak ng mas mabigat at mas malalim na problema.

May mga pagkakataong kahit mismo ikaw na magulang ay walang kakayahang alamin kung ano ang sanhi ng pagiging sobrang tigas ng ulo ng iyong mga anak. May mga bagay kasi na natutukoy lamang ng mga professional. Isang halimbawa nito ay ang sakit na Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ang ilan sa mga batang pasaway ay nangangailangan ng extra guidance dahil posible na may kondisyon silang dinadala. 

Ang pagiging mapanuri ay isang mahalagang kakayahan na dapat taglay ng mga magulang dahil kritikal ito sa character development ng mga bata. Lagi silang i-check up upang hindi sila lumaking mga batang pasaway.

batang pasaway
Source: ADDitude

Ilan lamang ang mga nabanggit sa mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga batang pasaway. Narito naman ang mga bagay na maaari mong gawin upang disiplinahin sila kapag nagkakamali.

Mga Positibong Paraan ng Pagdidisiplina sa mga Batang Pasaway

Maging gabay kayo ng inyong mga anak sa pagtatama ng kanilang mga mali.

Tulad ng inilahad sa unang parte ng lathalang ito, may tendency na gayahin ng iyong mga anak ang mga bagay na madalas nilang nakikita. Kaya bago pa man sila makagawa ng mali, dapat na silang turuan ng magandang asal. Ang madalas na nagiging problema kung bakit mas tumitigas ang ulo ng mga batang pasaway ay paninisi. Ang pagtatama sa kanila ay higit na mas mahalaga kung sinusubukan mong i-prevent sila sa paggawa ng hindi maganda, kaysa pagpoint-out ng mga mali. Bukod pa rito, mayroon ding kakulangan sa impormasyon tungkol sa kung ano nga ba talaga ang dapat gawin sa iba’t ibang sitwasyon. 

Halimbawa na lamang ay pagpigil sa inyong mga anak na manakit o mamalo ng ibang tao kapag may kailangan sila. Imbes na sabihin ninyo sa kanila na huwag silang manakit ng ibang tao, ituro niyo na lamang sa kanila ang mga tamang gawi o pakikitungo. Mas maayos kung kakausapin niyo sila at sasabihing, “Kapag may kailangan kayo, dapat hingin ninyo nang maayos. Maging kalmado lang dahil mapagbibigyan at pakikinggan ka rin naman.” 

Source:PxFuel

Mas mabisa ito dahil may impormasyon siyang napo-proseso sa isip niya. Kung ang sasabihin mo lang ay huwag manakit ng iba, maaaring ituloy niya pa rin ito dahil walang ibang action na naituro sa kanya. Ang kawalang muwang nila sa kung anong dapat gawin ang dapat i-develop ng mga tulad ninyong mommies. Sa ganitong paraan, mababawasan ang mga batang pasaway sa inyong bahay. 

Kung nahuli niyo naman ang inyong mga anak matapos silang gumawa ng hindi tama, mabuting sabihin nyo nang maayos kung saan sila nagkamali at kung ano ang dapat nilang ginawa. Halimbawa, bigla na lamang nambalibag ng gamit ang inyong mga anak upang makuha ang inyong mga atensyon. Dapat linawin nyo sa kanila na kung gusto nilang kausapin ang isang tao, magsabi lamang sila. Pagkatapos noon ay bigyang diin na hindi tama ang basta na lamang mambabalimag ng gamit. 

batang pasaway
Source: Flickr

Maaaring ganito ang response ninyo sa sitwasyon.

“Karl, huwag mong saktan si Tito John. Wag maging batang pasaway. Hindi iyon tama, okay? Mag-sorry ka. At kung gusto mong magpakarga, makiusap ka nang magalang.”

Sa ganitong pamamaraan, naitatama ang kanilang mga mali habang pinalalawak ang kanilang mga pag-iisip tungkol sa kung ano ang tama at hindi. 

Magkaroon kayo ng empathy habang itinatama ang inyong mga anak.

Kadalasan, hindi nagpapatalo ang mga batang pasaway. Hangga’t kaya, ipipilit nila na sila ang tama. Kahit na mali ay maninindigan sila na ayos lang ang mga bagay na ginawa nila. Mga mommies, kapag ganito ang inyong sitwasyon, huwag na huwag kayong makikipagbangayan sa inyong mga anak. Hindi sa lahat ng oras ay nadadaan ang mga batang pasaway sa taas ng boses. May mga pagkakataong mas pinapalala lamang nito ang problema. 

batang pasaway
Source: PxFuel

Ang pananatiling kalmado ang pinakamabisang paraan upang maayos ito. Halimbawa, pinalo ng inyong mga anak ang kanilang kaklase dahil hindi raw nito isini-share ang laruan nya. Kung naturuan ninyo na ang mga anak ninyo na mag-share, dadalhin nila ito sa kahit anong konteksto. 

Maaaring ganito ang sabihin nyo. 

“Masama ang mamalo at hindi natin pinapalo ang friends natin dahil love natin sila at nakakasakit iyon. Tama ka naman na sharing is good, pero hindi pa rin tama na mamalo tayo ng ibang tao kapag hindi nila shini-share ang gamit nila.”

Source: Ooligan Press

Pwede niyong ulit-ulitin ito hanggang maintindihan ito ng inyong mga anak. Huwag niyong kalimutang maging kalmado lamang. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kayong magtataas ng boses.

“Gusto mo ‘yong car toy diba? Astig kasi ‘yon eh! Pero kahit na maganda ‘yong laruan, hindi pa rin tama na manakit ka ng ibang tao para makuha ‘yon, okay? Makipagkaibigan ka lang sa mga kaklase mo. Magpaalam ka kung pwede ba kayong maglaro.”

Ang pagsasabi na astig ang laruan ay isang paraan upang ma-validate ang feelings ng mga bata. Maaari mo itong banggitin nang hindi ipinagwawalang bahala ang pagtatama sa kanilang mga maling nagawa. 

Source: Parent Map

Magbigay ng choices o pagpipilian upang maikumpara nila ang tama at mali.

Gusto ng mga batang pasaway ng kontrol kung minsan kaya naman mas mabisang bigyan sila nito kaysa parusahan. Sa pagbibigay ng choices o mga pagpipilian, nagkakaroon sila ng kaunting autonomy. Ang paraang ito ang isa sa mga pinakapositibong paraan upang disiplinahin ang mga batang pasaway.

Maaaring ganito ang maging scenario. 

“Gusto mo bang magsorry kay Karl para pagaanin ang loob niya o gusto mo munang kumain para kumalma?”

Sa ganitong paraan, hindi napipilitan ang mga bata na gawin ang isang bagay. Naipapakita natin ang ating respeto sa kanilang mga gusto at hindi gustong gawin. Ngunit kahit na ganito, maging maingat pa rin sa pagbibigay ng mga choices. Siguraduhin ninyong kaya niyong panindigan ang mga pagpipiliang isasama ninyo. Kapag nagbitaw kayo ng mga salita, dapat niyo itong gawin bilang magandang demonstration sa inyong mga anak. 

Gawin niyong pagkakataon ang pagkakamali ng inyong mga anak upang sila ay matuto.

Bilang mga gabay, mahalaga na tulungan ninyo ang inyong mga anak na bumangon at matuto sa mga pagkakamaling kanilang nagagawa. Gawin niyo itong opportunity upang turuan sila ng magandang asal. Hindi lamang dapat puro parusa ang inyong atupagin sa tuwing nakagagawa sila ng hindi tama. I-empower niyo sila upang madala nila ang magandang asal hanggang pagtanda.

Ang pagtuturo ng mga tamang gawain ay hindi dapat maging parang lecture sa klase kung saan inilalatag ninyo lamang ang mga maling nagawa ng mga bata. Mas mabuting makipag-communicate kayo nang maayos at intindihin ang kanilang nararamdaman. Maaari kayong magrecap o magkaroon ng recollection ng mga bagay na nangyari upang itama ang mga nagawang pagkakamali ng mga batang pasaway.

Source: Pixabay

Agapan ang misbehavior ng inyong mga anak.

Tama nga naman ang kasabihang prevention is better than cure. Kung paulit-ulit ang ginagawang mali ng inyong mga anak, alamin ang dahilan kung bakit. Communicate. Maaari niyo silang tanungin kung ano ang nangyayari. Hindi sa lahat ng oras ay sinasagot ito ng mga batang pasaway kung kaya naman dapat pa ring maging mapanuri bilang mga magulang.

Bakit nga ba nagdabog si Dave noong niyaya siya ng kanyang nanay na kumain? 

Maaaring dahil sa hindi maayos na transition. Natutulog siya noong mga panahong iyon kung kaya naman siya ay nagdabog. Naistorbo siya sa pagtulog at isa ito sa mga bagay na hindi gusto ng karamihan sa mga bata. 

batang pasaway
Source: Flickr

Kung minsan hindi naman talaga gusto ng mga bata na maging tigas ng ulo. Sadya lamang may mga bagay silang nahihirapan gawin dahil sa nature ng mga nasa murang edad. Sa halip na magalit ay dapat nyo pa silang intindihin.

Magset ng mga limitations at magkaroon ng expectation settings.

Hindi maiiwasan na kung minsan ay masyadong pinu-push ng mga bata ang boundaries nila sa kagustuhang makuha ang isang bagay. Humahanap sila ng mga loopholes upang magawa ito. Kaya naman mahalaga na kausapin sila tungkol sa mga bagay na pwede at hindi nila pwedeng gawin. Magkaroon ng expectation nang sa gayon ay hindi sila mabigla sa tuwing magkakaroon ng pagbabago. 

Kadalasan kasi hindi kayang i-handle ng mga bata ang biglaang pagbabago. Kailangan nila ng sapat na oras upang makapag-adjust nang maayos. Mahalaga na sa mga oras na ito ay nakatuon ang buong atensyon nyong mga magulang sa kanila.

Gumamit lamang ng isang salita kung mag-uutos o magtatanong.

Dahil nga hindi pa ganoon ka-articulate ang mga bata, may tendency na gayahin lamang nila ang mga sinasabi mo kung masyado itong kumplikado para sa edad nila. Halimbawa na lamang nito ay ang pagkain ng kulay. Sa halip na sabihin niyo, “Kumain ka ng gulay,” mas mabuting gamitin nyo lamang ang salitang “gulay.”

Mabisa ang ganitong positibong pagdidisiplina sa mga toddlers at pre-school. Sa tuwing inili-lebel niyo ang inyong mga sarili sa inyong mga anak, mas naiintindihan nila ang gusto niyong iparating o sabihin. Ang mga batang pasaway ay bigla na lamang nagiging masunurin.

Hikayatin ang cooperation sa pagitan niyo at inyong mga anak.

Isa ito sa mga bagay na dapat niyong tandaan mga nanay or kahit soon-to-be-mommies. May higit na importansya ang pagkilos ng mga magulang at mga anak nang magkasama. Siguraduhing bumuo ng close relationship upang mas pagkatiwalaan nila ang inyong mga salita. Mas madaling pasunurin ang mga batang pasaway kung may tiwala sila sa inyo. 

Ano nga ba ang mga dapat ninyong gawin? Ito ang ilan sa mga bagay na iminungkahi ng mga psychologists para makabuo kayo ng mas maayos na pagsasama. 

  • Laging bigyang pagpapahalaga ang nararamdaman at pangangailangan ng inyo mga anak. Kadalasan may mga gusto lamang silang gawin na hindi nila masabi kung kaya naman mas maganda kung palagi niyo silang kinukumusta at tinatanong tungkol sa mga bagay na ganito. 
  • Hindi lamang ang nararamdaman at pangangailangan ng inyong mga anak ang mahalaga. May higit na importansya rin dapat ang nararamdaman niyo bilang mga magulang. Sa kahit anong relasyon, mahalaga na pareho kayong may opportunity na sabihin kung ano ang gusto niyo. Sa ganitong paraan, mas madali ang decision-making sa mga bagay-bagay.
  • Subukan ninyong magbrainstorm. At some point, may mga bagay kayong hindi mapagkakasunduan ng mga batang pasaway. Kung nasa ganito kayong stage, kung saan hindi kayo magkaintindihan, magtulungan kayo mag-isip ng mga bagay na parehas ninyong gusto. Magtagpo kayo sa gitna. Gawin lamang ang mga hakbang na napagkasunduan. 
  • Ilista niyo ang mga bagay na maaari niyong gawin. Sa ganitong paraan, magkakaroon kayo ng opportunity na mamili kung ano nga ba ang pinakagusto ninyong mangyari. Nabibigyan kayo parehas ng kontrol o kapangyarihan na magdesisyon. Ito ang gusto ng mga batang pasaway. Nais nilang maramdaman na may kaunting autonomy sila na magdesisyon para sa sarili.

Hayaan ninyong maranasan ng inyong mga anak ang natural consequences ng kanilang mga ginawa.

Totoo nga naman na experience is the best teacher. Tama lang naman na maging protective kayo sa inyong mga anak ngunit may mga pagkakataong dapat niyo rin silang hayaan na maranasan ang consequences ng kanilang actions. Kung patuloy niyo lamang silang ilalayo sa mga ganito, hindi sila matututo. 

Source: Kenexis

Gayunpaman, siguraduhin na natural consequences lamang ang mga ito at hindi gawa-gawa lang. Marami ang guilty sa paggawa ng consequences para sa kanilang mga anak. Halimbawa na lamang nito ay ganito.

“Kapag hindi ka kumain ng gulay, hindi tayo mamamasyal mamayang hapon.”

Kadalasan ang consequence na ito ay naaayon sa mga magulang ngunit hindi sa lahat ng oras ay dapat itong ginagawa. May posibilidad na lalo lamang maging matigas ang ulo ng inyong mga anak. Ang mga ito kasi ay disguised punishments lamang. 

Ang natural consequence sa scenario na nabanggit ay pagkagutom. Sabi ng mga eksperto tungkol sa ugali ng mga bata, mabisa ito dahil nakararanas sila ng kaunting hirap gawa ng actions nila. Siguraduhin lamang na ipaliwanag sa kanila kung bakit ganoon ang nangyari. Huwag mo silang masyadong kontrolin. Hayaan mo silang matuto rin kung minsan sa mga sarili lamang nila. 

Walang “bad kid”; ang mayroon lang ay “bad behavior.”

Sa pagdidisiplina ng inyong mga anak, ito ang dapat niyong laging tandaan. Hindi sila ipinanganak na masama. Ang mga batang pasaway ay karaniwan lamang nahuhubog ng paligid nila. Hindi talaga nila gustong magdabog, manipa, mamalo, o kaya naman ay mambabalibag ng kung anu-anong gamit. Kadalasan, may rason ang pagta-tantrums nila at responsibilidad ninyong mga mommies na alamin kung ano nga ba ito.

Karaniwang inihahalintulad ang punishment sa konsepto ng pagdidisiplina kahit magkaibang bagay naman talaga sila. Hindi sila synonymous gaya ng iniisip ng karamihan. Lagi na lamang negative na denotasyon ang naiisip ng mga magulang tuwing nababanggit ang salitang pagdidisiplina. Sa iba, mabisa ang punishment ngunit hindi ito recommendable. Maaari kasi itong magdulot ng problema sa hinaharap. 

batang pasaway
Source: Pexels

Pwedeng may mga bagay na tuwing babalikan ng inyong mga anak ay salimuot lamang ang maaalala. Mahirap ang ganito dahil memorya na mismo ng pagkabata nila ang maaapektuhan. May mga positibong pagdidisiplina naman gaya ng mga nabanggit. Kaya naman kung hindi nyo pa ito ginagawa ay simulan niyo na itong i-consider.

Magkaroon ng maingat na transition.

Kung nasanay kayo na punishment ang ginagawang pagdidisiplina sa mga batang pasaway at nais niyo na itong baguhin, siguraduhin lang na dahan-dahan niyo itong gawin. Karamihan sa mga bata ay hindi sanay sa mga agarang pagbabago. Naaapektuhan sila nito sa negatibong paraan. Tama lamang na mag-expect ka ng mga setbacks. 

Normal ito sa mga bata. Ihanda mo ang iyong pasensya bago gawin ito dahil mataas ang posibilidad na maging sakit sila ng ulo sa mga panahong ito. Paniguradong magre-resist sila. Hindi definite kung sa anong extent ngunit asahan mong lalo silang magiging pasaway. 

Source: PxHere

Sobrang precious ng mga anak para sa kanilang mga magulang, kung kaya naman kung isa kang mommy na naghahanap ng mga lathalang tungkol sa pagiging maayos na magulang, marami kang mapupulot dito sa Preggy To Mommy. Hatid namin ang iba’t ibang tips at hakbang upang mas maalagaan hindi lamang ang inyong mga anak kundi pati inyong mga sarili.

FAQs

Ano ang kahulugan ng batang pasaway?

Kathy Urbanski

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *